You are here

Stichting Wireless Leiden

afbeelding van Huub Schuurmans

Bestuur

Henk Uittenbogaard, voorzitter
Rene Hasekamp, secretaris
Huub Schuurmans, penningmeester

Wij hebben geen bezoekadres. Wel zijn wij tijdens ons inloopspreekuur persoonlijk bereikbaar. Zie de home page van onze website voor de actuele tijden.

Postadres:
Alphons Diepenbrocklaan 20
2343 NA Oegstgeest

BankrekeningIBAN: NL08RABO0138456062 (BIC: RABONL2U)
Op deze bankrekening zijn donaties altijd van harte welkom. De Stichting haalt haar inkomsten uitsluitend uit sponsoring en donaties!

Kamer van Koophandel Leiden 28094864

pers-contacten Huub Schuurmans, telnr 071 5139817

Grbruikers van het netwerk kunnen hun vragen en opmerkingen sturen naar gebruikers@lijst.wirelessleidsen.nl

Onze Activiteiten-overzichten staan onder deze link. Tekstversies staan in dit "Handboek".