You are here

Stichting Wireless Leiden

afbeelding van Huub Schuurmans

Bestuur

Henk Uittenbogaard, voorzitter
Rick van der Zwet, secretaris
Huub Schuurmans, penningmeester

Wij hebben geen bezoekadres.

Postadres:
Polderpeil 1
2382 BW Zoeterwoude

BankrekeningIBAN: NL08RABO0138456062 (BIC: RABONL2U)
Op deze bankrekening zijn donaties altijd van harte welkom. De Stichting haalt haar inkomsten uitsluitend uit sponsoring en donaties!

Kamer van Koophandel Leiden 28094864

pers-contacten Huub Schuurmans, telnr 071 5139817

Gebruikers van het netwerk kunnen hun vragen en opmerkingen sturen naar support@wirelessleidsen.nl

Onze Activiteiten-overzichten staan onder deze link. Tekstversies staan in dit "Handboek".