You are here

Aktiviteiten 2014

Activiteitenoverzicht 2014 Stichting Wireless Leiden

“Wireless Leiden gaat de regio in”

De activiteiten van de Stichting Wireless Leiden breiden zich nu steeds meer uit in de Leidse regio. Bedrijven en instellingen, met name recreatie- en watersport-bedrijven tonen belangstelling voor aansluiting op het netwerk, in het bijzonder op plaatsen waar geen snel internet aangeboden wordt door de landelijke internet-providers.

Zo is op de campings “Tulp en Zee” en “De Wulp” in Noordwijkerhout, op bungalowpark “De Gouden Spar” in Noordwijk en op “Groene Hart Recreatie” in de gemeente Kaag en Braassem nu snel internet voor de gasten beschikbaar, dankzij een verbinding met het netwerk van Wireless Leiden.

In enkele gevallen stimuleert een gemeente het realiseren van een of meer steunpunten met een financiële bijdrage. Dit geldt onder meer voor de gemeente Katwijk, waar een lokale afdeling van Wireless leiden is opgericht.
Eerder was dit al het geval in Zoeterwoude en Teylingen, waar de lokale netwerken in 2014 verder gegroeid zijn. Teylingen heeft met name een belangrijk steunpunt verworven doordat Wireless Leiden apparatuur heeft mogen plaatsen op het gebouw van AkzoNobel aan de A44 in Sassenheim. Deze node is gesponsord door AkzoNobel.

Er is contact met de eigenaar van de mast aan de Kwaaklaan in Oegstgeest en het ziet ernaar uit dat daar binnenkort een steunpunt op geplaatst kan worden. Die locatie zou het “hart” kunnen worden van een netwerk in en rond Oegstgeest.

Rond de Westeinder is thans op meerdere plaatsen dekking aanwezig, met financiële steun van de jachtwerven daar. De nodes aan de Westeinder worden mede gesponsord door de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie. In 2014 is nog een drievoudige node gebouwd op Rekreatiepark Aalsmeer.

De gemeente Leiden wil de gehele binnenstad van gratis WiFi op straatniveau voorzien en heeft met Wireless Leiden, Leiden Marketing en Centrum Management uitgebreid overlegd hoe dit te realiseren is.
Er zijn in Leiden enkele voorbereidende projecten gepland, waarvan het meest uitdagende project het voorzien van de “Leidse lantaarnpaal” van WiFi is.
Binnen Leiden heeft ook het Singelpark (in wording) belangstelling voor WiFi.

Verder is Wireless Leiden ook in 2014 weer actief bezig geweest met het verbeteren van de benodigde software, waardoor het beheer van het netwerk gemakkelijker uit te voeren is. Het beheer (“welke steunpunten functioneren niet naar wens?”) is de ruggengraat van een goed functionerend draadloos netwerk.

Ook de ontwikkeling van de toegepaste apparatuur staat niet stil: met succes zijn nieuwe, verbeterde, computermoederbordjes getest. Vanaf 2015 zullen deze in de nieuwe nodes ingezet worden.

BIJLAGE:

Overzicht van de activiteiten.

Ontwikkeling van het netwerk:

– Locatieverkenningen

Op diverse plaatsen heeft een locatieverkenning (“site survey”) plaatsgevonden. Dit is een standaard procedure bij Wireless leiden, voordat een nieuwe node wordt gebouwd. Dit is op de volgende locaties gebeurd:

– In Gelderswoude / Zoeterwoude bij “Veldhoeve Zuivel”. Men is daar van plan om een boerencamping starten.
– Bij het Multi Therapeutisch Centrum in Zoeterwoude.
– Op Nieuwe Energie, waar de vrijwilligers-bijeenkomsten en inloopspreekuren plaatsvinden, voor een interne node.
– Bij de bunker en mast aan de Kwaaklaan in Oegstgeest.
– Op de historische begraafplaats Groenesteeg
– Bij een flat van woningcorporatie “Rijnland Wonen” in Leiderdorp
– Er zijn ook metingen verricht rond het Kaageiland om de dekking daar te bepalen.

– Nieuw gebouwde steunpunten (“nodes”):

In Leiden op de Meelfabriek (een dubbele node) gesponsord door de Rabobank, de Gemeente Leiden en De Meelfabriek C.V..

De node in de Hortus Botanicus is nu definitief en uitgebreid met verschillende repeaters in de Orangerie, de vernieuwde kassen en café Clusius.

De node op het gebouw van het zorgcentrum “De Parelvissers” is, na werkzaamheden aan het gebouw, opnieuw opgebouwd en gemoderniseerd.

Bij “Groene Hart Recreatie” aan de Hofdijklaan, Leiderdorp, gemeente Kaag en Braassem.

In Noordwijkerhout bij de St.Victor kerk en bij het bungalowpark “De Gouden Spar” (deze laatste node in samenwerking met “Kop en Schotels” uit Oegstgeest). Er was bij “De Gouden Spar” geen goede internetvoorziening, evenals bij de campings “De Wulp” en “Tulp en Zee”, waar in 2013 een node gebouwd is.

In Zoeterwoude een nieuwe node bij “Suetanborgh” en een hulpnode bij het buurthuis.

In Aalsmeer bij Rekreatiepark Aalsmeer (aan de Westeinder) een drievoudige node.

In Teylingen (Sassenheim) een dubbele node op het gebouw van AkzoNobel aan de A44.

In Leiderdorp aan de Wilddreef. De sponsor (PanTerra) heeft tevens via de node een beveiligde verbinding tussen haar bedrijf en de locatie voor data-backup verkregen.

Wireless Leiden heeft in Leiden een actieve bijdrage geleverd van de gewenste functionaliteit en de organisatorische aanpak bij het voorzien van de gehele Leidse binnenstad van WiFi, op initiatief van de gemeente Leiden en heeft de voorwaarden daarvoor gedefinieerd.

Externe contacten:

– Belangstellenden tot ver buiten de Leidse regio hebben ons benaderd om de mogelijkheden van een lokaal WiFi netwerk te bespreken: Er zijn in 2014 contacten geweest met Zwijndrecht, Amsterdam (mesh netwerk), St Eustatius, Port Elizabeth (Zuid-Afrika), Himachal Pradesh (India) en Ouagadougou, Burkina Faso.

Verder is er overleg geweest met:

– het Singelpark-in-wording (Leiden)

– de winkeliersvereniging Pieterskwartier (Leiden)

– Stadslab over eventuele WiFi-toepassingen in de oude busterminal-borden

– het Bisdom Rotterdam over mogelijk gebruik van de kerktorens voor nodes

– antenne firma Tesla Networks, België over kleine antennes voor lantaarnpalen

– de gemeente Oegstgeest over een eventueel aan te leggen WiFi netwerk

– de gemeente Katwijk over een aan te leggen WiFi netwerk.

– Scouting Sassenheim.

– “Vrij Groen” over webcam/wifi bij de tuin.

– Kunstacademie Amsterdam.

– Tweede Kamer-fracties over snel internet op het platteland.

René Hasekamp,
Secretaris Stichting Wireless Leiden.

http://www.wirelessleiden.nl/
bestuur@wirelessleiden.nl

Correspondentie-adres:
Alphons Diepenbrocklaan 20
2343 NA Oegstgeest

Kamer van Koophandel Leiden 28094864
Rabobank 13.84.56.062 (IBAN: NL08RABO0138456062 BIC: RABONL2U