You are here

Aktiviteiten 2015

afbeelding van Rene Hasekamp

Activiteitenoverzicht 2015 Stichting Wireless Leiden

Hieronder treft u een opsomming aan van de activiteiten van de Stichting Wireless Leiden in 2015. In de volgende regels worden de belangrijkste punten uit dit activiteiten-overzicht kort naar voren gehaald.

– Er zijn enkele nieuwe knooppunten (nodes) gebouwd en diverse oudere knooppunten zijn herbouwd of gemoderniseerd.
– Het meest kwetsbare stuk hardware van onze apparatuur was de voedingsadapter van de apparatuur. In 2015 is daarvoor in eigen beheer een modern, professioneel, alternatief ontwikkeld, dat geleidelijk zal worden uitgerold.
– Daarnaast heeft het on-line beheer van het netwerk veel aandacht gekregen. De meeste storingen kunnen on-line, zonder de locaties te bezoeken, opgeheven worden. Een goed beheer vormt een essentieel onderdeel van een goed functionerend netwerk.
– Er is ook een modus gevonden om op verzoek snelle support (tegen een vergoeding) te kunnen geven. Verder is een speciaal e-mail adres (support@wirelessleiden.nl) geopend waar storingen gemeld kunnen worden. Van de aldus gemelde storingen wordt automatisch een ticket aangemaakt en de meldingen komen daardoor automatisch bij de meest gerede personen terecht om ze op te heffen.
– De nieuwe naamgeving (WiFi Leiden, WiFi Westeinder etc.) maakt het vinden van steunpunten van ons netwerk voor de gebruikers ervan eenvoudiger.

Opsomming van de activiteiten

Nodes (steunpunten) en site surveys

Leiden:

– Nadat vertegenwoordigers van het bestuur van de Tuinvereniging “Ons Buiten” via ons inloopspreekuur contact hadden gezocht met Wireless Leiden is, na een begroting, het groene licht door het bestuur gegeven voor een node, die verbinding maakt met de Wireless leiden installatie op de LUBA toren, en enkele repeaters. Hierdoor is het terrein van “Ons Buiten” nu voorzien van internet.

- Bij onze installatie op de LUBA toren zijn de twee verouderde kasten vervangen door een
moderne kast. Verouderde apparatuur (enkele nanostations) is vervangen door de laatste versie. Tevens is, zoals hierboven vermeld, apparatuur voor een verbinding met Tuinvereniging “Ons Buiten” is geïnstalleerd.

- Onze installatie op het gebouw van “De Parelvissers” (van Libertas Leiden) is, na een verbouwing op de bovenste verdieping van dat gebouw, geheel herbouwd en gemoderniseerd.

- Onze installatie op het “Visitor Centre” tegenover de hoofdingang van station Leiden Centraal, bestaande uit twee antenne-installaties (“nodes”) moest worden ontmanteld in verband met de sluiting van het gebouw.

- Er is een nieuwe installatie op het flatgebouw aan de Bargelaan "De Kijker" gebouwd. Deze installatie neemt de functie van de installaties die op het “Visitor Centre” stonden gedeeltelijk over.

Regio-activiteiten

– Katwijk:

Een enthousiaste groep vrijwilligers van Wireless Leiden, afdeling Katwijk, is aan de slag gegaan om Katwijk van wifi te voorzien, te beginnen met strand en boulevard. Na enkele maanden voorbereiding en diverse overleggen met gemeente en maatschappelijke organisaties werd een financiële bijdrage van de gemeente verkregen en toestemming om steunpunten te plaatsen op enkele monumenten. Een eerste steunpunt werd gebouwd op de Vuurbaak. Onder tijdsdruk besloot de wethouder de bouw van de WiFi-steunpunten verder aan een commercieel bedrijf te gunnen. Het bedrijf heeft daarbij goed gebruik kunnen maken van al het voorbereidende werk van de vrijwilligers.

– Teylingen:

- De gemeente Teylingen wilde een internet-toegangspunt laten maken bij een “Jongeren Ontmoetings Plaats” (JOP). Wireless Leiden heeft deze voorziening gerealiseerd, gesponsord door de gemeente Teylingen en met medewerking van Woningstichting “De Vooruitgang”. Er is een antenne-installatie (node) gebouwd op de flat Parkzicht, met een “repeater” bij de JOP.

– Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de Woningstichting “De Vooruitgang” in Sassenheim. Doel van dit gesprek was een inventarisatie van de mogelijkheden rond het Appartementencomplex Sassembourg om daar internet aan te bieden.

– Zoeterwoude

– De antenne-installatie “Rustdam” is opnieuw, in gemoderniseerde versie, gebouwd.

– Westeinder:

De dekking van de installatie bij “Drijfhuis” is uitgebreid.

– Oegstgeest:

De gemeente Oegstgeest heeft Wireless Leiden (afdeling Oegstgeest) in 2015 meegedeeld dat zij niet zal meewerken aan een Free WiFi-project in de gemeente, omdat de winkeliersverenigingen daaraan niet financieel willen bijdragen. De winkeliers blijken geen belangstelling voor WiFi in de winkelcentra te hebben.

– Noordwijk:

Op een bedrijventerrein in Noordwijk, heeft “HomeWizard”, (Keyserswey 79, Noordwijk), als alternatief voor een (dure) aansluiting op een glasvezelverbinding een WiFi-verbinding met Wireless Leiden gevraagd en gesponsord. Er is een verbinding met de Bartholomeuskerk gemaakt en een tweede verbinding met Leeuwenhorst. De voorziening van Wireless Leiden bevalt zo goed, dat van een glasvezelverbinding is afgezien.

Diverse activiteiten

- Er is gezorgd voor een WiFi voorziening ten behoeve van het “Singelspel”, aan de Groenesteeg (De Spartaan), in samenwerking met De Meelfabriek.

- Het EU Proposal on CAPS (Collective Awareness Platforms
for Sustainability and Social Innovation; zie de website www.netcommons.eu) heeft van Wireless Leiden steun in de vorm van een “Support letter” gekregen.

- Anywi heeft op de toren van de lichtfabriek een webcam geplaatst, in het bijzonder voor het zonne-energie project op het dak van Nieuwe Energie. De webcam heeft een filmpje opgeleverd over de bouw van de 'grootste zonnecentrale van Leiden.

- Een gestructureerde aanpak van het eerstelijns-beheer en eventuele opvolging door tweedelijns-beheer is gestart. Tevens is hierbij gekeken hoe – eventueel betaalde – snelle support gegeven kan worden aan campings en jachthavens.

Techniek

- De ssid’s (de namen van de antenne-installaties, zoals de gebruikers die zien op hun apparaat) zijn gewijzigd in “WiFi” plus de naam van de plaats, dus WiFi Leiden, WiFi Teylingen, WiFi Westeinder etc.

- Er zijn diverse professionele voedingen getest, omdat de tot dusverre gebruikte voedingen een te korte levensduur hebben. Daaruit is een eerste versie van een
professionele voeding ontworpen en in gebruik genomen, die na een geslaagde testperiode, de standaard voeding voor de installaties van Wireless Leiden zal worden.

- Enkele tests zijn gedaan om na te gaan of in de "Leidse lantaarnpaal"
WiFi ingebouwd kan worden. Dit als bijdrage aan het beoogde project van de gemeente Leiden om de binnenstad van Leiden van WiFi te voorzien.

– Er is veel tijd besteed aan overleg met de klankbordgroep van de gemeente Leiden over mogelijke uitrol van WiFi in de binnenstad.

René Hasekamp,
Secretaris Stichting Wireless Leiden.

http://www.wirelessleiden.nl/
bestuur@wirelessleiden.nl

Correspondentie-adres:
Alphons Diepenbrocklaan 20
2343 NA Oegstgeest

Kamer van Koophandel Leiden 28094864
Rabobank 13.84.56.062 (IBAN: NL08RABO0138456062 BIC: RABONL2U)