You are here

Aktiviteiten 2009

afbeelding van Huub Schuurmans

Overzicht activiteiten Wireless Leiden in 2009.

Mijlpalen

- In 2009 is een nieuwe "nodemachinefabriek" voltooid en succesvol getest. Met de "nodemachinefabriek" kan de "op maat geconfigureerde" software voor nodes op eenvoudige wijze gegenereerd worden.
- Wireless Leiden kon daarom in 2009 beginnen met de uitrol van sterk verbeterde software (de laatste stabiele versie van FreeBSD) op de nodes. Deze operatie zal de betrouwbaarheid en stabiliteit van het netwerk ten goede komen. Alle nodes zullen nu bovendien identiek geconfigureerd worden, hetgeen het beheer vereenvoudigt.
- Tegelijkertijd is - na een succesvolle testperiode - begonnen met de uitrol van een vernieuwd type node ("IRIS") met modernere hardware. Alle bestaande nodes zullen gaandeweg worden vervangen door dit nieuwe type node, dat te beschouwen is als de "derde generatie" node van Wireless Leiden.
- In 2009 is de verbetering van de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het netwerk ook verder aangepakt door voor de "interlinks" (onderlinge verbindingen tussen de nodes) te beginnen met het overschakelen naar een hogere frequentie (van de 802.11b-standaard naar de 802.11a-standaard), waardoor veel minder hinder ondervonden zal worden van thuisnetwerkjes. Deze privé netwerkjes stoorden ons netwerk steeds meer. Op sommige locaties hebben wij ruim 150 privé privé netwerkjes gedetecteerd. Door het overschakelen op een hogere frequentie gaan deze storingen tot het verleden behoren.

Organisatie en Professionalisering:

- Het bestuur heeft in onderling overleg besloten om in een driemans-bezetting verder te gaan: Henk Uittenbogaard (voorzitter) René Hasekamp (secretaris) en Huub Schuurmans (penningmeester). Peter Poeliejoe, Rudi van Drunen en Rick van der Zwet hebben het bestuur verlaten.

- Het bestuur en enkele vrijwilligers ondergingen in 2009 een basis-training ITIL.

- Begin 2009 hebben wij het door de gemeente Leiden ter beschikking gestelde pand aan de Langebrug 56a moeten verlaten.
De Stichting Wireless Leiden mag vanaf medio 2009 gebruik maken van de ruimte van de Stichting Living Lab in "Nieuwe Energie" voor vergaderdoeleinden en voor het inloopspreekuur.
- In een overgangsperiode heeft Wireless Leiden gebruik mogen maken van een ruimte van ROC Leiden, eveneens in "Nieuwe Energie".

- In het kader van het Free Discovery project is de samenwerking met de Hogeschool Leiden voortgezet. Het Free Discovery project loopt nog tot medio 2010. Het accent ligt op het ontwikkelen van innovatieve toepassingen, samen met het bedrijfsleven.
- Het project van de Hogeschool Leiden om authentificatie via het 802.1x-protocol en daarmee o.a. "Eduroam" via het netwerk van Wireless Leiden mogelijk te maken is in 2009 zo goed als afgerond. In 2010 staat een demo gepland. In dit project wordt door Hogeschool Leiden samengewerkt met bedrijfsleven en Surfnet.
- Wireless Leiden heeft weer een actieve redactionele en inhoudelijke bijdrage geleverd aan de nieuwsbrieven van Free Discovery die door de Hogeschool Leiden worden uitgegeven.
- De samenwerking met Hogeschool Leiden en ROC Leiden om te komen tot het opzetten van een servicedesk voor Wireless Leiden als leer-werkomgeving ("Digitale Poort Leiden") is voortgezet. In 2009 is een student ven Hogeschool Leiden begonnen aan een stage, die moet leiden tot het operationeel maken van de servicedesk, die zal gaan fungeren als een leer-werk omgeving" voor ROC-studenten.
Wireless Leiden heeft in 2009 haar ambities aangaande de servicedesk enigszins aangepast, en streeft nu naar een bezetting van een dagdeel per week door twee studenten. Voor ROC-studenten kan het leerproces uitgebreid worden met metingen van de dekking van het netwerk in de stad.
- Het gehele jaar (met uitzondering van de periode waarin Wireless Leiden niet beschikte over kantoorruimte en de feestdagen) is weer een wekelijks inloopspreekuur gehouden. Dit inloopspreekuur blijkt bij de gebruikers van ons netwerk in een behoefte te voorzien.

Veiligheid:

- Er hebben zich geen noemenswaardige veiligheidsincidenten voorgedaan.

Netwerkonderhoud en -verbetering:

Nieuwe nodes:

- Bij het verpleeghuis Leythenrode is een nieuwe node gebouwd, tegelijk met het aanleggen van een draadloze internettoegang voor de bewoners. Deze node maakt deel ut van het Rijnland project, in samenwerking met de Rijnland-groep, de Hogeschool Leiden en ROC Leiden.
- Kantoor deClercq sponsort een nieuwe node. Voorbereidende werkzaamheden zijn hiervoor verricht.
- Op Nieuwe Energie is ook een node voorzien. De bouw daarvan kan echter pas beginnen wanneer de werkzaamheden aan het dak van het gebouw voltooid zijn.

Ontmantelde nodes:

- De Node Joost is - in verband met het opheffen van de vestiging Leiden - ontmanteld.
- De node Vergilius in Oegstgeest is - in verband met familieomstandigheden van de bewoners van de betreffende flat - ontmanteld.

Tijdelijke Projectleider nodebouw

- Teneinde de voorziene upgrade van het gehele netwerk een vlotte start te geven is in november 2009 voor een periode van drie weken een externe projectleider ingehuurd.
Onderstaand een korte samenvatting van de werkzaamheden gedurende die drie weken:

- Verpleeghuis Leythenrode: NodeLeythenrode werd afgebouwd en van de nieuwe software voorzien.

- Rijnland ziekenhuis (NodeGraficall): Een begin is gemaakt met de modernisering van deze node.

- Zorghuis Roomburgh. Een nieuwe NodeRoomburgh3 werd gebouwd volgens nieuw concept.

- Hogeschool Leiden: (NodeDirkLos2) voorzien van nieuwe software en 802.11a-interlinks gebouwd.

- Pieterskerk: Nieuwe NodeVosko3 volgens nieuw concept gebouwd, met 802.11a-interlinks.

- Plantsoen: NodePlantsoen2 volgens nieuw concept met 802.11a interlinks gebouwd.

- Stadhuis: een geheel volgens nieuw concept gebouwde NodeStadhuis vervangt de oude nodes Stadhuis1,2,3,4.

- Zorghuis Haagwijk: CNodeHaagwijk heeft een nieuwe 802.11a-linkgekregen.

- Rabobank: Enkele interlinks van de ontmantelde node Joost zijn verplaatst naar de Node Rabo.

- LIACS: Er is een link tussen node Unigor (Gorlaeus laboratoria) en LIACS tot stand gebracht.

 

PR:

- Rick van der Zwet is geïnterviewd door het dagblad "Spits".

Korte vooruitblik op 2010
- De upgrade van het netwerk, waarbij de software een upgrade krijgt naar de laatste stabiele versie van FreeBSD, en de hardware gaandeweg vervangen wordt door nodes volgens het bovengenoemde "IRIS" concept, wordt voortgezet. Deze activiteiten zullen de hoogste prioriteit krijgen in 2010.
- De demo van het Eduroam-project wordt in 2010 verwacht.
- De Node deClercq zal worden gebouwd, na de in 2009 verrichte voorbereidende werkzaamheden.
- Het Leythenrode-project (draadloos internet voor de bewoners van het zorghuis) zal aan uitvoerige tests worden onderworpen en vervolgens worden opgeleverd.


Het bestuur van de stichting Wireless Leiden