You are here

Aktiviteiten 2011

afbeelding van Rene Hasekamp


Overzicht activiteiten Wireless Leiden in 2011.

Mijlpalen

- In 2011 kon de upgrade van de nodes naar het IRIS-concept voltooid worden. IRIS betekent "Independent Radio Interface System", een concept ontwikkeld in samenwerking met Hogeschool Leiden. Er zal nu nog slechts plaatselijk onderhoud nodig zijn en incidenteel apparatuur vervangen moeten worden om het netwerk op het huidige hoge peil te houden. Het netwerk is nu aanzienlijk stabieler en sneller en makkelijker te onderhouden dan onder de eerdere configuraties.

- Eind 2011 is de firmware van alle node-onderdelen geüpgraded naar de laatste versie. Aangezien iedere node (nu ca. tachtig) doorgaans drie "nanostations" bevat voor de verbindingen met andere nodes was dit een forse klus. De software-upgrade kon succesvol on-line via het netwerk plaatsvinden.

- In 2011 is de nodebouw vereenvoudigd doordat de bouw technisch wordt voorbereid (het configureren en verzamelen van apparatuur), en de eigenlijke bouw vervolgens met behulp van een "bouwdoos" die alle materialen bevat eenvoudig en relatief snel uit wordt gevoerd.

- in 2011 is een "heatmap" ontworpen, in samenwerking met de Hogeschool Leiden. Dit is een kaart van het gebied waarbinnen Wireless Leiden te ontvangen is, waarop de dekkingsgraad is aangegeven. Vrijwilligers te voet of op de fiets maken een ronde, waarbij de dekking in combinatie met de locatie (via GPS) gemeten wordt. De resultaten van deze metingen worden "geprojecteerd" op de kaart. Dit geheel wordt de "heatmap" genoemd.

- In 2011 is het "iLeiden"-project na een testfase voltooid en uitgerold. Dit houdt in dat voor het gebruik van internet via ons netwerk geen proxy-server meer ingesteld hoeft te worden in de browser. Dit is in de eerste plaats gedaan ten behoeve van mobiele gebruikers (met smartphones, tablets of netbooks). Met name de mobiele gebruikers waren er niet van op de hoogte dat er een "proxy-server" in de browser moest worden ingesteld om te kunnen internetten via Wireless Leiden. Bovendien is het instellen van een proxy-server in mobiele apparatuur vaak onbekend bij de gebruikers ervan.
Het "proxy-systeem" is daarnaast gehandhaafd ten behoeve van gebruikers met een vaste verbinding met Wireless Leiden. Zij kunnen dan van andere internetpoortjes gebruik maken dan de mobiele gebruikers.

- Wireless Leiden heeft tijdens de aanwezigheid van "Serious Request" in Leiden diverse faciliteiten verzorgd.
Er was een node met een Wifi access point met hoge capaciteit gericht op de Beestenmarkt, voor de bezoekers van het evenement daar. Bovendien was er bij de node een webcam geplaatst, in samenwerking met het bedrijf AnyWi Technologies, waarop de drukte op en rond de Beestenmarkt waargenomen kon worden. Deze faciliteiten konden gerealiseerd worden dankzij de welwillende medewerking van SLS Wonen en Webster University. Wij zijn in gesprek met SLS Wonen om deze node in aangepaste vorm te mogen laten staan.

- Ook is tijdens Serious Request (op verzoek van de organisatoren van deze faciliteit) een internetverbinding bij het Stadhuis voor het grote videoscherm met live beelden van het Glazen Huis (via internet) tot stand gebracht.

- Verder is, ook op verzoek van de organisatoren, een internetverbinding tot stand gebracht om streaming audio (radio) te kunnen verzorgen bij de "Houten Hut" bij de Hooglandse kerk, een initiatief van studentenvereniging Quintus.

- Tijdens de El Cid dagen van de Universiteit Leiden is streaming video in HD-kwaliteit gerealiseerd vanuit de Hooglandse kerk naar een aantal studentenverenigingen. Wireless Leiden wil vaker dit soort streaming video gaan realiseren en gaat werken aan een eenvoudige opzet daarvan.

- Wireless Kaag en Braassem heeft in samenwerking met Wireless Leiden een aantal nodes rondom de Westeinder vervangen door nieuwe "IRIS" nodes. Dit heeft geresulteerd in een groter bereik op de plas en sneller Internet in de havens. De grootste node staat nu op 40 meter hoogte op de Watertoren van Aalsmeer, aan de rand van de Westeinder. Hier staan 3 antennemasten opgesteld met totaal 10 antennes en 2 Webcams.
Ook is de verbinding tussen de Watertoren in Aalsmeer en de Hooglandse Kerk in Leiden over een afstand van 28 km. tot stand gebracht, waarmee de tot dusverre grootste bereikte afstand van 8 km ruimschoots werd overtroffen.

Via Webcams kunnen de watersporters zien of het aantrekkelijk genoeg is om te gaan varen. En de vogelliefhebbers kunnen het wel en wee van de valken in de toren volgen. In een aantal jachthavens staan kleinere nodes opgesteld voor de recreanten. De bedoeling is om het aantal webcams in de toekomst verder uit te breiden.

Organisatie en Professionalisering:

- De Stichting Wireless Leiden heeft in 2010 weer gebruik mogen maken van de ruimte van de Stichting Living Lab in "Nieuwe Energie" voor vergaderdoeleinden.

- Het gehele jaar (met uitzondering van de zomerperiode en feestdagen) heeft Wireless Leiden weer een wekelijks (later tweewekelijks) inloopspreekuur gehouden.

- Ook is de tweewekelijkse "techniekavond" voor vrijwilligers succesvol gecontinueerd.

- In 2011 heeft Wireless Leiden een aantal nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen. Nieuwe vrijwilligers blijven altijd welkom!

Veiligheid:

Er hebben zich geen veiligheidsincidenten voorgedaan.

Netwerkonderhoud en -verbetering:

Upgrades:

De volgende nodes hebben in 2011 een upgrade naar IRIS ontvangen: Aster (op een flat aan de Asterlaan in Katwijk), LivingLab (op de flat aan het Pergolesipad), Lebkov (op het gebouw boven de sandwich speciaalzaak aan de achterzijde van het station), twee nodes op het Kaageiland SPKaag1 (op de werf van Hoogenboom) en SPKaag2 (op de loods van Royal Van Lent), Unigor (op het Universiteitsgebouw bij de A44), Houtmarkt (op de Houtmarkt-school), Zijloever (op het gelijknamige verzorgingshuis aan de Lage Rijndijk), Rund (bij Jan Vossensteeg / Rundermarkt) en LangeVoort (in Oegstgeest).

Op enkele plaatsen werden bovendien kleinere werkzaamheden (zoals het verbeteren van "interlinks" tussen diverse nodes) verricht.

Nieuwe nodes:

Er zijn in 2011 enkele nieuwe nodes gebouwd: Victoria (op het gebouw van Victoria Vastgoed aan het Gangetje), KWVdeKaag (bij de Kaagsociëteit; deze node wordt in 2012 nog uitgebreid), Webster (in het torentje van het door SLSwonen aan Webster University verhuurde gebouw op de hoek van het Kort Rapenburg en het Galgewater). Deze node is gebouwd ten behoeve van de bezoekers van het Glazen Huis op de Beestenmart. Er zijn op dit moment besprekingen gaande met SLSwonen om de node te handhaven, ROCL (op het nieuwe gebouw van het ROC aan de Lammenschansweg).

Ontmantelde nodes:

Er zijn in 2011 geen nodes ontmanteld.

Externe contacten

Er zijn contacten geweest met diverse externe organisaties om na te gaan of samenwerking mogelijk is of naar aanleiding van verzoeken om hulp. In dit kader kunnen genoemd worden gesprekken met Centrummanagemment Leiden en correspondentie met Wireless Paramaribo i.o..

De vruchtbare samenwerking met ROC, Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden is in 2011 gecontinueerd.

Ook zijn er contacten geweest met Wireless Arnhem.

Diverse projecten en activiteiten

Wireless Leiden heeft zich, na een voorlichtingsbijeenkomst, welwillend georganiseerd door de Stichting IPv6 Nederland, beraden op de vraag wat er in het netwerk gewijzigd moet worden om het netwerk compatibel met dit nieuwe internetprotocol te maken. De eerste conclusie was dat dit geen hoge prioriteit heeft.

Wireless Leiden is klaar voor een test, in samenwerking met de Hogeschool Leiden, de Universiteit Leiden en Surfnet, voor toepassing van het internationaal gebruikte "Eduroam"-systeem (waarmee studenten wereldwijd bij locale onderwijsinstellingen kunnen inloggen) via ons netwerk.

Dankzij Wireless Leiden heeft het Servicepunt van de 3 October vereniging (in het stadhuis) internet in haar kantoor.
Korte vooruitblik op 2012

- Het inloopspreekuur en de "techniekavonden" zullen in 2012 worden gecontinueerd.

- Een node is gepland op het zeeverkennerseiland tegenover de "Boterhuismolen" bij het Joppe. Hier is een sitesurvey verricht. Naar verwachting kan de node in het voorjaar gebouwd worden.

- Ook is een node gepland bij de RKVV Meerburg. Hiervan wordt de bouw in het vroege voorjaar verwacht.

- Wireless leiden zal zich in 2012 in Leiden in het bijzonder gaan richten op het bereiken van dekking op straatniveau. Door het toenemende gebruik van smartphones en tablets is hier behoefte aan ontstaan. Over een dergelijke voorziening wordt met enkele partijen overlegd.
Een succesvolle realisatie van een voorziening op straatniveau was (en is) de node Webster, die tijdens Serious Request internet via WiFi beschikbaar stelde op de Beestenmarkt.

De afgelopen jaren heeft Wireless Leiden zich succesvol gericht op het realiseren van een degelijke basisstructuur ("backbone"). Nu die gerealiseerd is en het netwerk daardoor zeer stabiel is geworden, gaan wij ons ook richten op bepaalde groepen gebruikers, zoals het winkelend publiek, toeristen en watersporters. Dit vereist een fijnmaziger structuur van ons netwerk.

Ook zorginstellingen zonder WiFi-faciliteiten krijgen onze aandacht. Zo is er in onze planning een voorziening voor het brengen van internet op de kamers van het verzorgingshuis Robijnhof, analoog aan wat wij gerealiseerd hebben bij Leythenrode. Dit project zal worden uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Leiden.

De geplande internet-voorziening bij RKVV Meerburg geeft een andere doelgroep aan: bezoekers van sportevenementen.
Ook zal de waterrecreatie nog meer aandacht van Wireless Leiden krijgen. De Kagerplassen kunnen uitzien naar een grotere dekkingsgraad en de Westeinderplassen houden onze aandacht. Ook streven wij ernaar om videobeelden van zeilwedstrijden te gaan streamen en ze uit te zenden via internet.

- Verder zal Wireless Leiden in 2012 aandacht gaan besteden aan (anonieme) gebruikersstatistieken en verbetering van de toegang voor mobiele gebruikers. Mogelijk wordt dit een studentenproject, in samenwerking met de Hogeschool Leiden.

Het bestuur van de Stichting Wireless Leiden.
http://www.wirelessleiden.nl
bestuur@wirelessleiden.nlCorrespondentie-adres:
Alphons Diepenbrocklaan 20
2343 NA OegstgeestKamer van Koophandel Leiden 28094864
Rabobank 13.84.56.062