You are here

Aktiviteiten 2012

afbeelding van Rene Hasekamp

Jaaroverzicht 2012 Wireless Leiden

Werkomgeving:

De snelle opkomst van tablets en smartphones heeft in 2012 een grote vraag naar WiFi op “straatniveau” doen ontstaan. In 2011 heeft Wireless Leiden hier al op ingespeeld met het iLeiden-project, dat de noodzaak voor het instellen van een proxy-server bij het verbinden met ons netwerk heeft weggenomen. In 2012 is bij de bouw van nieuwe nodes voor het eerst expliciet gekeken naar dekking op straatniveau. In 2013 en de komende jaren zal hier primair op gelet worden bij de bouw van nieuwe nodes.

Milestones:

Techniek:
– Nadat in de afgelopen jaren de hardware en software van alle nodes aan een upgrade is onderworpen, waardoor het netwerk aanzienlijk stabieler geworden is, zijn de hard- en software van de nodes in 2012 weer verder verbeterd:
De software van de internet-gateways (“poortjes naar het internet”) is nu geïntegreerd in de node-software. Voordien was een apart kastje nodig voor een internet-gateway. Wanneer nu een nieuwe internetverbinding beschikbaar wordt gesteld, is alleen een kleine ingreep in de node-configuratie nodig. De nodes waarbij dit mogelijk is (het merendeel) noemt Wireless Leiden Hybrid-nodes.
– De database waarin de configuratie van alle nodes is opgenomen is in 2012 gemoderniseerd. De bestanden in de database zijn niet meer in het wat moeilijk te lezen "perl", maar nu in het beter toegankelijke "python" geschreven.

Projecten:
– In de gemeente Zoeterwoude is, op initiatief van de Jongeren Advies Raad aldaar, in samenspraak met Wireless Leiden, en met medewerking van het gemeentebestuur van Zoeterwoude, een Free-WiFi project van start gegaan. Het doel van het project is om gratis WiFi-internet op alle belangrijke locaties in de gemeente voor de inwoners ter beschikking te stellen.
De gemeente Zoeterwoude heeft een startbedrag beschikbaar gesteld waarvan een aantal nodes gebouwd kon worden. Plaatselijke vrijwilligers hebben geholpen met het vinden van (verdere) sponsors en locaties voor nodes en de bouw is tot dusverre door Wireless Leiden gerealiseerd.
Zoals uit het onderstaande overzicht van nieuwe nodes blijkt, verloopt het project voorspoedig.

– In de gemeente Teylingen is een soortgelijk Free-WiFi project in voorbereiding. Daar is het initiatief vanuit de gemeenteraad gekomen. Commerciële aanbieders waren niet in staat om Free-WiFi tegen betaalbare kosten te realiseren. Toen is er contact gezocht met Wireless Leiden, dat het plan tegen materiaalkosten, met de inzet van plaatselijk vrijwilligers, kan realiseren. Het plan is eind 2012 door een enthousiaste gemeenteraad aangenomen, en tot dusverre hebben zich 13 vrijwilligers uit Teylingen aangemeld om verschillende aspecten van het project te realiseren.

– Er is eind 2012 overleg met gemeente Leiden geweest. Wireless Leiden heeft daarbij enkele mogelijkheden voorgelegd om in Leiden tot een betere dekking op straatniveau te komen. In de afgelopen jaren heeft Wireless Leiden zich voornamelijk op thuisgebruikers geconcentreerd, maar door de al genoemde toenemende vraag naar gratis WiFi met Internet op straatniveau wil Wireless Leiden zich hierop sterker concentreren. Wireless Leiden heeft daarvoor tevens contact gezocht met Centrummanagement Leiden, Leiden Marketing en het Ondernemersfonds.

– In samenwerking met de Hogeschool Leiden is een project “forensisch onderzoek” van start gegaan. Dit project zal bestaan uit enkele onderdelen. In een van die onderdelen testen tien studenten in twee groepen de
veiligheid van, en de kwetsbaarheid voor eventuele “cyber-aanvallen” op het netwerk.

– Wireless Leiden is uitgenodigd om te participeren in een Consortium, dat een EU-onderzoeksvoorstel heeft ingediend. Het voorstel betreft het ontwikkelen van een “experiment en prototype om (al dan niet georganiseerde) inwoners in staat te stellen om deel te nemen aan digitale innovatie-platformen”. Wireless Leiden heeft voorgesteld een systeem met geluidssensoren op te zetten voor burger-participatie bij het handhaven van normen voor omgevingslawaai.

– In 2012 is een prototype toegangspunt ontwikkeld dat het mogelijk maakt om via Wireless Leiden veilig gebruik te maken van Eduroam (internet-toegang voor studenten en universitair/hogeschool medewerkers). Een testopstelling is gebouwd in samenwerking met Prof. Katzy bij de Node Plantsoen.

– In 2012 is Wireless Leiden begonnen met het maken van korte video's bij de bouw van nieuwe nodes. De eerste daarvan zijn te zien op YouTube , en er wordt naar gelinkt op de betreffende nieuwsberichten op onze website.

Ontwikkeling van het netwerk:

Gewijzigde nodes:

– De nodes Zwet en Plantsoen kregen extra interlinks. Bij de node Unigor (op het Gorlaeus laboratorium) is een webcam geplaatst. In het Stadhuis is de node voorzien van nieuwe access points in de burgerzaal, de trouwzaal en de raadszaal.
– Ook de nodes IMI (Regionaal Archief), Vosko (Pieterskerk) zijn uitgebreid. Café Babbels kreeg een repeater, verbonden met het accesspoint van IMI, en Vosko kreeg een interlink naar de nieuwe node Hortus. De node Burcht (tuinhuis), heeft – na enkele jaren van ongebruik – een nieuw leven gekregen en is nu weer in de lucht, nu gekoppeld aan de node Stadhuis.
– Bij de node Unigor (op het Gorlaeus laboratorium) is een webcam geplaatst, waarop onder meer de nieuwbouw van de Beta Campus te volgen is.

Omgebouwde nodes:

– De node Webster, die als tijdelijke node werd opgericht ten behoeve van de bezoekers van de Beestenmarkt tijdens de aanwezigheid van het Glazen Huis in december 2011, is omgebouwd tot een node met een voor Wireless Leiden gebruikelijke configuratie. De node had eind 2011 drie access points en een webcam. In 2012 is bij de ombouw het aantal access points beperkt tot één en is de webcam verwijderd. De onderlinge verbindingen zijn aangepast, waardoor de node beter in het netwerk is ingebed.
– De node Lucas van Leyden Noord (op de gelijknamige school) is als een van de laatste nodes omgebouwd conform ons IRIS-concept.
– De node Roomburgh (op het gelijknamige zorgcentrum) is omgebouwd in verband met de renovatie van het pand.
– In het plassengebied van Kaag en Braassem zijn de nodes RecPark en Drijfhuis omgebouwd conform het IRIS-concept. In Hoogmade is de node HMKerk omgebouwd.
– De node JVC is op verzoek van de nieuwe eigenaar van het gebouw (Collis Consultancy) enigszins verplaatst en tegelijkertijd gemoderniseerd. Wireless Leiden is Collis dankbaar dat de node mocht blijven staan na het vertrek van de oorspronkelijke sponsor JVC uit het gebouw. De node verzorgt de verbinding met Meerburg en vormt een belangrijk knooppunt voor de ring met het ROC en het Rijnland Ziekenhuis.
– Er is ook een betere verbinding tussen de nodes op de flat aan de Lijtweg en Langevoort (beide in Oegstgeest) gemaakt.

Nieuwe nodes:

Wireless Leiden heeft in 2012 twaalf nieuwe nodes gebouwd.
– In Leiden zijn nieuwe nodes gebouwd op de Leidse-Houtschool, bij café "Babbels", op het terrein van de Hortus Botanicus van de universiteit, en bij een vrijwilliger is de node Rick gebouwd.

– Er zijn in Warmond nieuwe nodes gebouwd bij de zeeverkenners op het Boterhuiseiland en op de sociëteit van de KVW de Kaag en op een loods op het terrein van de jachthaven Juffermans.

– In Zoeterwoude is het eerder genoemde Free WiFi Zoeterwoude-project succesvol van start gegaan. In het kader van dit project zijn de nodes bij het Zwembad, de Dorpskerk, het Gemeentehuis, de Rijneke Boulevard en op de St. Janskerk in 2012 gebouwd.
Verder zijn in Zoeterwoude nodes gebouwd bij de voetbalvereniging RKVV Meerburg, bij de IJsbaan (dit was een tijdelijke voorziening die in 2013 permanent gemaakt is).

Ontmantelde nodes:

Helaas moesten ook twee nodes ontmanteld worden: de node Muiderkring wegens het vertrek van de vrijwilliger waar de node geplaatst was, en tevens moest de (tijdelijke) node op het LUMC op verzoek van de gebouweigenaar ontmanteld worden.

Verdere ontwikkeling betreffende het netwerk:

– In december 2012 heeft de Stichting Wireless Leiden het netwerk van de Stichting Wireless Kaag en Braassem overgenomen. Die stichting is opgeheven. Het netwerk van Wireless Kaag en Braassem was al aan het netwerk van Wireless Leiden gekoppeld.

Diversen:

– Wireless Leiden was in 2012 aanwezig op het Open Community Camp (OCC) in Oegstgeest, op de ElCid dagen van de Universiteit (waarop een streaming video verbinding in HD-kwaliteit is verzorgd van de Hooglandse Kerk naar de gebouwen van enkele studentenverenigingen) en op een presentatie voor zojuist gepensioneerden ("Leiden voor Gevorderden") in het Museum voor Volkenkunde.
– Verder zijn er door een vrijwilliger van Wireless Leiden gastcolleges gegeven aan de Hogeschool Leiden over sensortechnologie (“Internet of Things”). Dit onderwerp is voor studenten beschikbaar als “minor” (keuzevak).
– Voorts is er door een vrijwilliger een presentatie gegeven op de “International Summit for Community Wireless Networks” conferentie in Barcelona en had hij tevens zitting in het panel.
– Er is toestemming verkregen voor het maken van een interlink via de TU Delft naar Wireless Antwerpen.
– Wireless Leiden is bij de EU als "experimentele infrastructuur" geregistreerd in de XIPI repository.

Verdere contacten

Er zijn contacten geweest met, of besprekingen gevoerd met de diverse reeds genoemde instanties en personen, en daarnaast met een tweetal personen die een proef wilden nemen met het opzetten van Wifi in Leidse binnenstad (winkelgebieden) en met het verzorgingscentrum Robijnhof, om in de toekomst te komen tot WiFi in de kamers aldaar - analoog aan het project bij Leythenrode.
Verder wordt er contact onderhouden met de nieuwe gebruikers van de zendmast in Oegstgeest.

Korte vooruitblik op 2013

– Het Free WiFi-project in Zoeterwoude kan in 2013 mogelijk voltooid worden (er zijn nog nodes gepland bij onder meer Heineken, de Meerburgkerk, Gelderswoude, en het bedrijventerrein Rijndijk).
– Het Free WiFi project in Teylingen zal van start gaan met de bouw van de eerste nodes aldaar.
– De bovengenoemde link van het netwerk van Wireless Leiden, via de TU Delft naar het netwerk van Wireless Antwerpen zal worden gebouwd.
– Er zal nagegaan worden of ook in Oegstgeest een Free WiFi-project gerealiseerd kan worden. Er staat in ieder geval een repeater bij het parkeerterrein waar op dinsdag de markt gehouden wordt in de planning.,
– Op diverse plaatsen in Leiden zullen nieuwe nodes gebouwd worden. Zo zijn de voorbereidingen voor een node op het gebouw van de Kamer van Koophandel al in een gevorderd stadium.
– Buiten Leiden staan onder meer nodes in Noordwijkerhout en Lisse in de planning.

Het gebruik van het netwerk

Aan de hand van een aantal foto's worden voorbeelden getoond van het gebruik van het netwerk van Wireless Leiden. (Deze foto's zijn niet opgenomen in deze webversie).

Ons volledige foto-album is te vinden op www.wirelessleiden.nl/album

Steeds vaker wordt door Wireless Leiden WiFi beschikbaar gesteld op plaatsen waar mensen recreëren en winkelen. Ook webcams worden in toenemende mate toegepast.

Op de watertoren in Aalsmeer staan drie webcams bij een nest aldaar van slechtvalken. Hierop zijn vaak fraaie beelden te zien.

Speciale voorzieningen

Tijdens de "ElCid dagen" van de Universiteit Leiden is streaming video in HD-kwaliteit vanuit de Hooglandse Kerk via het netwerk gebracht naar de panden van studentenverenigingen.

De opstelling in de Hooglandse Kerk is semi-permanent.

Recreatie met WiFi van Wireless Leiden

Op het Boterhuiseiland is in 2012 een permanente voorziening ten behoeve van de zeeverkenners aldaar.

In het Zuid-Hollandse plassengebied (Kaag, Braassem, Westeinder) zijn diverse nodes aanwezig.

Bezoekers van terrasjes in Leiden kunnen in toenemende mate gebruik maken van voorzieningen van Wireless Leiden. Op diverse plaatsen in het centrum van Leiden is al WiFi van Wireless Leiden beschikbaar.

De Rijneke Boulevard in Zoeterwoude is een voorbeeld van een winkelcentrum waar dankzij Wireless Leiden WiFi op straatniveau is. Het verzorgen van WiFi op straatniveau is nu een van de speerpunten van Wireless Leiden.

Het bouwen van de nieuwbouw van het ROC achter het Centraal Station van Leiden werd met een WEBcam gevolgd. Iedere 5 minuten werd er een foto gemaakt met een WEBcam vanaf het LUMC. Wireless Leiden verzorgde de verbinding. De webcam werd geplaatst in samenwerking met Anywi B.V. Dit is een voorbeeld van een bouwlocatie die in 2012 via een WEBcam gevolgd kon worden, dankzij een verbinding via het netwerk van Wireless Leiden.

***

Rene Hasekamp,
Secretaris Stichting Wireless Leiden.

http://www.wirelessleiden.nl/
bestuur@wirelessleiden.nl

Correspondentie-adres:
Alphons Diepenbrocklaan 20
2343 NA Oegstgeest

Kamer van Koophandel Leiden 28094864
Rabobank 13.84.56.062