Custom Query (15 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#3 Taal van pagina 'Wireless Leiden Handboek' new task major
#4 Default taal veranderen van 'onafhankelijk' naar 'nederlands' new task major
#7 vrijwilligersinfo kan niet ge-edit worden assigned huub task major
#8 dubbele pagina's en werking filter new task major
#9 overbodig teksten (meta info) new task major
#12 typen 'node' en 'update' doublure? accepted maarten task major
#13 tags opschonen new task major
#14 Engelse versie 'soort activiteit' bij content maintenance new task major
#15 geen toegang tot help pagina new task major
#17 Meer info voor vrijwilligers new enhancement major
#19 Sorteren? new enhancement major
#20 Vertaalde items dubbelop home page accepted maarten task major
#21 Omschrijving Backbone AP type new task major
#25 Aanmelden voor website is niet mogelijk assigned rene defect major
#27 Waarschuwing boven iedere pagina new task major
Batch Modify
Note: See TracBatchModify for help on using batch modify.
Note: See TracQuery for help on using queries.