Opened 15 years ago

#8 new task

dubbele pagina's en werking filter

Reported by: huub Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: Content management Version:
Keywords: Cc:

Description

Toevallig kwam ik er achter (via het filteren - op type 'pagina'- van al gepubliceerde content dat er al een pagina contact is:
​http://www.wirelessleiden.nl/node/586
Omdat ik niet van het bestaan van deze pagina wist, had ik er zelf ook eentje aangemaakt:
​http://www.wirelessleiden.nl/node/637/
Hoe voorkomen we doublures in content? Het filteren op 'pagina' levert maar drie documenten op: 'over wirelessleiden', 'contact' en 'meewerkende bedrijven'.
Die laatste pagina is dus ook dubbel (Rick heeft de partners pagina aangemaakt).

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.