Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#856 closed incident (wontfix)

HybridLeeuwenhorst1-ue0 - Niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Noordwijkerhout

Description

Host Status:	
  DOWN  
 (for 0d 9h 50m 12s)
Status Information:	CRITICAL - Host Unreachable (172.16.6.195)
Performance Data:	
Current Attempt:	1/10  (HARD state)
Last Check Time:	02-14-2015 05:06:01
Check Type:	ACTIVE
Check Latency / Duration:	0.058 / 0.115 seconds
Next Scheduled Active Check:  	02-14-2015 13:06:11
Last State Change:	02-13-2015 21:06:01
Last Notification:	N/A (notification 0)
Is This Host Flapping?	
  NO  
 (14.41% state change)
In Scheduled Downtime?	
  NO  
Last Update:	02-14-2015 06:56:11  ( 0d 0h 0m 2s ago)

Change History (6)

comment:1 by ed, 9 years ago

Ook deze node is gereboot

HybridLeeuwenhorst1# uptime

6:57AM up 13:08, 1 user, load averages: 0.00, 0.02, 0.01

Usb interface is wel actief maar de verbinding naar nanostations is niet in orde.

ue0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
	options=80000<LINKSTATE>
	ether 00:60:6e:d5:b7:b9
	inet 172.16.6.196 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.16.6.199
	nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
	media: Ethernet autoselect (none)
	status: no carrier

Ook na powercycle van de usb poort blijft de nano niet bereikbaar. Hier zal op locatie gekeken moeten worden.

comment:2 by huub, 9 years ago

Een scan (PanTerra2) laat wel il-z.leeuwenhorst.wleiden.net zien, maar niet deze nano, il-zo.leeuwenhorst1.wleiden.net. Idem op Leeuwenhorst2 scan op 172.16.6.138 (il TeyBestuurscentrum).
Dus ook geen spanning op de nano.

comment:3 by rvanswol, 9 years ago

Proef met shielden en/of verplaatsen. Kost meer tijd als verwacht.

De dicht opklaar geplaatste nano’s lijken behoorlijk last van elkaar te hebben. Link naar StVictor al verbeterd.

Shielden lijkt niet veel effect te hebben, verplaatsen wel.

Last edited 9 years ago by rvanswol (previous) (diff)

comment:4 by rick, 9 years ago

Keywords: Noordwijkerhout added

comment:5 by rick, 9 years ago

Keywords: Noordwijkerhout removed
Location: Noordwijkerhout

comment:6 by huub, 9 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Zie ticket #991 adapter kennelijk verwijderd.

Note: See TracTickets for help on using tickets.