Opened 9 years ago

#991 new service request

HybridLeeuwenhorst1 geen ue0 interface

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Noordwijkerhout

Description

De ue0 die in de config van HybridLeeuwenhorst1 staat bestaat kennelijk niet meer (172.16.6.196). De 'link naar zuidoost', 172.16.6.195 is niet te pingen.
yaml file aanpassen.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.