Opened 9 years ago

#992 new service request

HybridLeeuwenhorst2 geen ue0 nano

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Noordwijkerhout

Description

De nano die in de config van Leeuwenhorst2 staat op ue0 bestaat kennelijk niet meer, geen ping op 172.16.9.234.
yaml file aanpassen.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.