Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#855 closed incident (fixed)

HybridZTWMeerburgkerk - interface issues

Reported by: ed Owned by: rick
Keywords: Zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

Host Status:

DOWN

(for 0d 14h 35m 7s)

Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (172.17.114.1)
Performance Data:
Current Attempt: 1/6 (HARD state)
Last Check Time: 02-14-2015 05:58:53
Check Type: ACTIVE
Check Latency / Duration: 0.174 / 0.209 seconds
Next Scheduled Active Check: 02-14-2015 07:59:01
Last State Change: 02-13-2015 15:37:01
Last Notification: N/A (notification 0)
Is This Host Flapping?

NO

(0.00% state change)

In Scheduled Downtime?

NO

Last Update: 02-14-2015 06:12:01 ( 0d 0h 0m 7s ago)

Change History (6)

comment:1 by ed, 9 years ago

HybridZTWMeerburgkerk# uptime

6:13AM up 15:07, 1 user, load averages: 0.01, 0.04, 0.00

Lijkt er op dat de node is gereboot en de USB interfaces niet meer worden gedetecteerd.

HybridZTWMeerburgkerk# usbconfig
ugen0.1: <OHCI root HUB AMD> at usbus0, cfg=0 md=HOST spd=FULL (12Mbps) pwr=SAVE
ugen1.1: <EHCI root HUB AMD> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=SAVE

Nog een keertje een reboot gedaan.

comment:2 by ed, 9 years ago

Ook na de reboot worden de usb interfaces niet meer gevonden. Er zit een USB hub tussen die misschien het probleem
veroorzaakt. Er zal op locatie gekeken moeten worden.

comment:3 by huub, 9 years ago

Stekkertje uit/in exercitie van de node eerst proberen (node zelf is moeilijk bereikbaar).

comment:4 by ed, 9 years ago

Op dit moment is de node helemaal niet bereikbaar. Ook vanaf de link naar Meerburg is deze niet meer
bereikbaar.

comment:5 by rick, 9 years ago

Owner: set to rick
Status: newassigned

(concept) afspraak staan voor volgende week donderdag, om langs te gaan met een nieuwe voeding.

comment:6 by rick, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

1 antenne was defect en de USB hub deed ook niets meer. Beiden tijdelijk verwijderd. Fixes kunnen hier gevolgd worden beheer:ticket:934.

Note: See TracTickets for help on using tickets.