Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#605 closed incident (fixed)

Proxykwvdekaag - var space

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: KaagenBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

Snmp critical - var at 99%

(Gaat wel snel trouwens! Vorige ticket voor dit issue op kaag was paar dagen geleden zie #598)

Change History (1)

comment:1 by huub, 7 years ago

Keywords: KaagenBraassem added
Resolution: fixed
Status: newclosed

Deze proxy draait op een Soekris4501. Er is meen ik al een ticket met de suggestie om die te vervangen door een 4801 die meer geheugen heeft. Ik heb nu even de md groottes opgerekt, misschien helpt dat.

ProxyKWVdeKaag# df -alh
Filesystem   Size  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ad0s1a  394M  234M  128M  65%  /
devfs     1.0K  1.0K   0B  100%  /dev
/dev/md0    9.1M  8.1M  266K  97%  /etc
/dev/md1    14M  8.5M  4.2M  67%  /var
Note: See TracTickets for help on using tickets.