Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#606 closed problem (fixed)

HybridStVictor bandbreedte naar internet

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Noordwijkerhout

Description

Bij de kersverse HybridStVictor een interessant probleem gesignaleerd: de verbinding naar de pastorie vanaf de node is snel (84 Mbps gemeten met nanostation tool), ook de verbinding van Leeuwenhorst1 naar StVictor (78 Mbps), maar de stream vanaf Leeuwenhorst1 naar de pastorie doet maar 36 Mbps.
De vergelijkbare situatie bij GoudenSpar-Leeuwenhorst1-StVictor geeft geen verlies in bandbreedte. Het lijkt erop dat de twee nanostationsM5, gemonteerd in hetzelfde galmgat van de StVictor elkaar in de weg zitten (zie foto http://www.wirelessleiden.nl/album/index.php/StVictor/Bouw/DSC00530).

Metingen:

van kerk (172.16.9.106) naar pastorie-nano (172.16.9.107) op 'receive'
naar 172.16.9.106:
RX: 	84.10 Mbps
TX: 	0.00 Mbps
Total: 	84.10 Mbps


van de nanostation bij StVictor ri. Leeuwenhorst dus door de node heen,
op receive:
RX: 	83.58 Mbps
TX: 	0.00 Mbps
Total: 	83.58 Mbpsvanaf Leeuwenhorst1 nano richting Victor (172.16.6.226) naar Victor nano
richting pastorie (172.16.9.106):
RX: 	77.76 Mbps
TX: 	0.00 Mbps
Total: 	77.76 Mbps


idem naar pastorie 172.16.9.107:
RX: 	35.75 Mbps
TX: 	0.00 Mbps
Total: 	35.75 Mbps


vanaf GoudenSpar naar StVictor: (172.16.9.106)
RX: 	73.67 Mbps
TX: 	0.00 Mbps
Total: 	73.67 Mbps


en om compleet te zijn van GoudenSpar naar de pastorie-nano (172.16.9.107):
RX: 	37.38 Mbps
TX: 	0.00 Mbps
Total: 	37.38 Mbps

Change History (3)

comment:1 by huub, 10 years ago

Nog aanvullende informatie (mailinglijst 6 juni). Metingen na verplaatsen van de nanostation naar het naastgelegen galmgat:

Meting tussen de nanostations bij de pastorie en bij de toren:
RX:   148.67 Mbps
TX:   0.00 Mbps
Total:   148.67 Mbps
dus van 172.16.9.107 naar 172.16.9.106

Hebben jullie de kabel in de pastorie doorgemeten?

Van de nano bij victor ri. leeuwenhorst naar nano pastorie:
RX:   83.53 Mbps
TX:   0.00 Mbps
Total:   83.53 Mbps

Van nano bij leeuwenhorst naar victor
RX:   76.02 Mbps
TX:   0.00 Mbps
Total:   76.02 Mbps

En van nano bij Leeuwenhorst naar nano bij pastorie (172.16.9.107:
RX:   77.09 Mbps
TX:   0.00 Mbps
Total:   77.09 Mbps

Conclusie: de verplaatsing van de nano is dus een groot succes! We hebben dus nu de volle bandbreedte van Leeuwenhorst naar de pastorie (voorheen werd de bandbreedte gehalveerd). 

comment:2 by rick, 9 years ago

Keywords: noordwijkerhout removed
Location: Noordwijkerhout

comment:3 by rvanswol, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

De ziggo modem gaf nog problemen, omschakeling van 1Gb naar 100Mb zorgde voor lagere doorvoersnelheid.
Switch tussen modem en nanostation heeft dit probleem opgelost.

Momenteel 80Mb download snelheid bij de gouden spar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.