Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#604 closed problem (fixed)

Kagerplassen: kan Kismet-data niet uploaden naar Webfolder

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik heb tijdens een vaartochtje over de Kagerplassen een Kismet-meting uitgevoerd. De bestanden (ingepakt naar tar.gz) wil ik graag uploaden naar webdav://wouter@webfolder.wirelessleiden.nl:80/scan-data/wouter, maar ik kan er geen mappen in aanmaken en geen bestanden naar uploaden. Staat de boel daar voor mij per ongeluk op read-only of moeten de Kismet-bestanden dit keer ergens anders naar toe?

Change History (2)

comment:1 by rick, 7 years ago

webfolder zou weer moeten werken.

comment:2 by wouter, 7 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Bestand is ge-upload. Ticket gesloten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.