Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#580 new problem

Volle /var disken

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik zie regelmatig tickets tegenkomen van vollopende /var disken. Zou men voordat er een reboot gedaan wordt een ls -ah /var/log kunnen doen en het resultaat hier posten. Zodat uitgesplit kan worden welke bestanden verantwoordelijk zijn voor de ellende?

Change History (6)

comment:1 by huub, 10 years ago

Bij een groot aantal tickets is precies aangegeven welke de (te) grote bestanden waren. Die staan overigens niet alleen in /var/log, maar ook de dhcpd.leases file wil weleens uit de hand lopen.
Oude tickets nalopen en je hebt het antwoord op de vraag.

comment:2 by huub, 10 years ago

#515, #528 dhcpd.leases
#413, #481 #504 thttpd.log
#543, #551 auth.log

En nu maar hopen dat er een fix komt.

comment:3 by rick, 10 years ago

Leases file moet een patch worden en isc-dhcpd zie: http://comments.gmane.org/gmane.network.dhcp.isc.dhcp-server/6482 Zal kijken of een patch kan maken zodat het een upstream configuratie optie kan worden.

comment:4 by ed, 10 years ago

Extra info om meer data te verzamelen.
Dit was Thu Jun 5 18:00:42 UTC 2014 - HybridStadhuis

3.8M	/var/named/etc/namedb/slave
2.2M    /var/var/db/dhcpd/dhcpd.leases
HybridStadhuis# ls -ah /var/log
.			dmesg.yesterday		maillog.6.bz2		pf.today		thttpd.log.2.bz2
..			lpd-errs		messages		pf.yesterday		tinyproxy.log
auth.log		maillog			messages.0.bz2		ppp.log			userlog
cron			maillog.0.bz2		messages.1.bz2		security		utx.lastlogin
cron.0.bz2		maillog.1.bz2		messages.2.bz2		setuid.today		utx.log
cron.1.bz2		maillog.2.bz2		messages.3.bz2		snmpd.log		wlportal.log
cron.2.bz2		maillog.3.bz2		messages.4.bz2		thttpd.log		xferlog
debug.log		maillog.4.bz2		mount.today		thttpd.log.0.bz2
dmesg.today		maillog.5.bz2		openvpn.log		thttpd.log.1.bz2

comment:5 by ed, 10 years ago

HybridTEYBestuurscentrum# df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ada0s1a 393M 316M 45M 87% /
devfs 1.0k 1.0k 0B 100% /dev
/dev/md0 4.3M 2.5M 1.5M 62% /etc
/dev/md1 8.9M 8.5M -332k 104% /var
/dev/md2 19M 120k 17M 1% /tmp

HybridTEYBestuurscentrum# tail -f messages.0 (Met deze meldingen wordt var alleen maar voller, een soort loop)
Jun 15 00:10:43 HybridTEYBestuurscentrum tinyproxy[31568]: Request for the stathost.
Jun 15 00:10:46 HybridTEYBestuurscentrum kernel: pid 2031 (dhcpd), uid 136 inumber 812 on /var: filesystem full
Jun 15 00:10:48 HybridTEYBestuurscentrum kernel: pid 1755 (syslogd), uid 0 inumber 804 on /var: filesystem full
Jun 15 00:10:49 HybridTEYBestuurscentrum kernel: pid 2031 (dhcpd), uid 136 inumber 845 on /var: filesystem full

HybridTEYBestuurscentrum# du -h -d2 /var/
3.4M /var/log
3.8M /var/named/etc

Named gebruikt ook veel ruimte.

comment:6 by rick, 9 years ago

Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.