Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

#413 assigned problem

thttpd log slaat op hol

Reported by: huub Owned by: mbreet
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Enkele keren geconstateerd dat /var volloopt door de thttpd.log file met boodschappen als:

Dec 12 17:00:43 HybridKempers? thttpd[2082]: up 440182710 seconds, stats for 1 seconds:

Dec 12 17:00:43 HybridKempers? thttpd[2082]: thttpd - 0 connections (0/sec), 0 max simultaneous, 0 bytes (0/sec), 0 httpd_conns allocated
Dec 12 17:00:43 HybridKempers? thttpd[2082]: map cache - 0 allocated, 0 active (0 bytes), 0 free; hash size: 0; expire age: 1800
Dec 12 17:00:43 HybridKempers? thttpd[2082]: fdwatch - 1 kevents (1/sec)
Dec 12 17:00:43 HybridKempers? thttpd[2082]: timers - 3 allocated, 3 active, 0 free

Change History (6)

comment:1 Changed 7 years ago by mbreet

Wat wordt er precies gelogd?

En is het mogelijk om eea zo in te richten dat oudste vermelding in var wordt overschreven zodra ding vol is? Of kan % vol ergens (centraal) worden verzameld zodat je kan zien aankomen wanneer er onderhoud nodig is?

Mvgr,
Martijn

comment:2 Changed 7 years ago by rick

Owner: set to mbreet
Status: newassigned

Een regel in /etc/newsyslog.conf zou dit moeten roteren, is deze present op deze node?

comment:3 Changed 7 years ago by huub

thttpd.log staat in newsyslog.conf en normaliter wordt de log geroteerd. In dit geval niet. Geen gecomprimeerde thttpd.logs.

comment:4 Changed 7 years ago by huub

De logging van thttpd slaat op hol met steeds dezelfde boodschappen zoals boven aangegeven, zie ook ticket HybridKaag2. Probleem is niet het rouleren van de logs maar de logging van thttpd.

comment:5 Changed 7 years ago by rick

thttpd stuurt zijn log naar syslog, welke nu alles (dus ook debug) van thttpd logt. Dit wat veel. Eens kijken hoe al die debug log er weer uit gespit kan worden.

comment:6 Changed 6 years ago by rick

Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.