Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#413 assigned problem

thttpd log slaat op hol

Reported by: huub Owned by: mbreet
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Enkele keren geconstateerd dat /var volloopt door de thttpd.log file met boodschappen als:
Dec 12 17:00:43 HybridKempers thttpd[2082]: up 440182710 seconds, stats for 1 seconds:
Dec 12 17:00:43 HybridKempers thttpd[2082]: thttpd - 0 connections (0/sec), 0 max simultaneous, 0 bytes (0/sec), 0 httpd_conns allocated
Dec 12 17:00:43 HybridKempers thttpd[2082]: map cache - 0 allocated, 0 active (0 bytes), 0 free; hash size: 0; expire age: 1800
Dec 12 17:00:43 HybridKempers thttpd[2082]: fdwatch - 1 kevents (1/sec)
Dec 12 17:00:43 HybridKempers thttpd[2082]: timers - 3 allocated, 3 active, 0 free

Change History (6)

comment:1 by mbreet, 10 years ago

Wat wordt er precies gelogd?

En is het mogelijk om eea zo in te richten dat oudste vermelding in var wordt overschreven zodra ding vol is? Of kan % vol ergens (centraal) worden verzameld zodat je kan zien aankomen wanneer er onderhoud nodig is?

Mvgr,
Martijn

comment:2 by rick, 10 years ago

Owner: set to mbreet
Status: newassigned

Een regel in /etc/newsyslog.conf zou dit moeten roteren, is deze present op deze node?

comment:3 by huub, 10 years ago

thttpd.log staat in newsyslog.conf en normaliter wordt de log geroteerd. In dit geval niet. Geen gecomprimeerde thttpd.logs.

comment:4 by huub, 10 years ago

De logging van thttpd slaat op hol met steeds dezelfde boodschappen zoals boven aangegeven, zie ook ticket HybridKaag2. Probleem is niet het rouleren van de logs maar de logging van thttpd.

comment:5 by rick, 10 years ago

thttpd stuurt zijn log naar syslog, welke nu alles (dus ook debug) van thttpd logt. Dit wat veel. Eens kijken hoe al die debug log er weer uit gespit kan worden.

comment:6 by rick, 9 years ago

Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.