Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#579 new change

automatische configuratie nagios op sunny

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Huub,

Hoe bouw jij nagios tegenwoordig op? Ik heb de export van ./tools/gformat.py nagios-export geprobeert te matchen met de file '/usr/local/etc/nagios/objects/wleiden.cfg'.

Kan het kloppen dat /usr/local/etc/nagios/objects/nanostations.cfg en export is van ./tools/yaml2nag-nano.py?

Is er dan nog iets anders 'speciaals wat ik moet weten voor die auto configuratie? Ik wilt trouwens die nagios configs (zoals die commands) in subversion gaan committen, waarbij er een paar autogen files gemaakt worden die de bridges en de nodes opsommen.

Change History (2)

comment:1 by huub, 10 years ago

Ik heb in eerste instantie de cfg-tools gebruikt voor nodes en nanostations. Die zijn niet perfect, zoals eerder gemeld, maar wel bruikbaar om een eerste schop te geven. Daarna met het handje enkele checks en hosts toegevoegd. Het is nogal houtje touwtje. Ik zou liever aparte cfg files maken voor commands, services, nodes en nanostations. De nodes.cfg en nanostations.cfg files zouden dan liefst met scripts gemaakt kunnen worden. Eventueel ook nog een hostgroups.cfg

comment:2 by rick, 9 years ago

Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.