Opened 10 years ago

Last modified 8 years ago

#581 new change

Uitrol nieuwe captive portal

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik wil het nieuwe captive portal gaan testen en uitrollen.

Fixes:

  • Laden van het captive portaal pagina 3sec -> 1sec.
  • Geheugen gebruik beperken van die index.html generaties door een CGI script (geen rand-effecten als named/lvrouted OoM problemen).

Aanpak:

  • Statische jQuery/Bootstrap pagina
  • 'internet-available-status' wordt via een javascript call ingeladen.
  • De source van de 'internet-status' wordt elke 5 minuten getest.

Nog nodig:

  • Aanpassingen POST script handling vanuit statische portal naar CGI backend.
  • jquery fetch van de 'status' pagina.

Change History (1)

comment:1 by rick, 8 years ago

Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.