Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#582 closed problem (fixed)

Kan agenda van de website niet bijwerken

Reported by: rene Owned by: rene
Keywords: website Cc:
Location: Generiek

Description

Wanneer ik een nieuw agenda-evenement wil aanmaken krijg ik de melding:

"Fatal error: Call to undefined function i18n_taxonomy_allowed_values() in /usr/local/www/drupal7/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1490"

Change History (4)

comment:1 Changed 6 years ago by rene

Type: changeproblem

Wil iemand (Rick?) dit ticket oppakken? Het is erg vervelend wanneer we de agenda niet kunnen bijwerken.

comment:2 Changed 6 years ago by rick

Owner: set to rick
Status: newassigned

Okidokie, zal er naar gaan turen.

comment:3 Changed 6 years ago by rick

Owner: changed from rick to rene

Moet als het goed is weer werken, kan je een poging wagen?

comment:4 Changed 6 years ago by rene

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Werkt weer perfect, met dank!

Note: See TracTickets for help on using tickets.