Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#583 closed incident (fixed)

Hybridztwgemeentehuis stroomstoring?

Reported by: huub Owned by:
Keywords: zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

De nanostation van ztwgemeentehuis link ztwdorpskerk is niet meer te pingen; ook de link naar ztwmeerburgkerk is down. Stroomstoring?

Change History (2)

comment:1 by rick, 9 years ago

contact gezocht met de gemeente voor toegang.

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Nieuwe voeding geplaatst; gemeentehuis doet het weer, link naar meerburgkerk niet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.