Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#540 closed incident (fixed)

Nagios config aanpasseen (was HybridDeClerq -ue0 down?)

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Hybriddeclerq-ue0 - critical host unreachable

Zie bij zoeken dat er recent ticket heropend/weer gesloten is na eerdere problemen met deze host. Zie #418

Change History (2)

comment:1 by huub, 9 years ago

Summary: HybridDeClerq -ue0 down?Nagios config aanpasseen (was HybridDeClerq -ue0 down?)

Het ip van deze interlink is veranderd: nu client van Meelfabriek; tenminste als Meelfabriek usb-lan adapter het gaat doen (zie ticket). De nano bij DeClercq is al omgeconfigureerd en werkt:
HybridDeClercq# ping 172.16.9.195
PING 172.16.9.195 (172.16.9.195): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.9.195: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.532 ms
Nagios configuratie is nog niet aangepast aan de nieuwe situatie bij Meelfabriek, Zijloever, DeClercq, Stadhuis en Boterhuis.

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Nagios is aangepast.

Note: See TracTickets for help on using tickets.