Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#418 closed incident (fixed)

HybridDeClerq: geen internetverbinding

Reported by: huub Owned by: rene
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

DeClercq heeft geen internetverbinding meer. Ziggo probleempje of firewall configuratie? Systeembeheerder bellen.

Change History (9)

comment:1 by rene, 10 years ago

Ik heb vanochtend tussen 9.30 uur en 10 uur met DeClerq gebeld (zie telefoonnummers in svn; ik kwam eerst bij een helpdesk terecht) en heb bij systeembeheer gesproken met Jeroen.
Die vertelde mij dat er maandag een DDOS-aanval heeft plaatsgevonden en dat ons ip-adres voor internet er toen uit gegooid is door Ziggo. Dat komt niet vanzelf goed.
DeClerq systeembeheer heeft nu contact met een techneut van ons nodig om afspraken te maken over een nieuw ip-adres en die dit kan implementeren in ons netwerk.

Graag spoedig, want een groot deel van de binnenstad zit nu zonder internet.

comment:2 by rick, 10 years ago

Owner: set to rene
Status: newassigned

comment:3 by rick, 10 years ago

De connection heeft een 'inbound' DDOS attack gehad, dat wil zeggen dat de unit van buitenaf is aangevallen. Ziggo heeft ons publieke IP (tijdelijk) op een blackhole gezet, om hun achterliggende netwerk infrastructuur te beschermen.

Er wordt nagekeken hoe en wanneer de service op dit IP weer kan hervat worden.

comment:4 by henkjan, 10 years ago

Ook de nanostations liggen eruit, ze zijn niet meer te pingen.
Volgens de nanostations bij de aangrenzende nodes is er wel een verbinding, dus de stroom zit nog wel op de node. Om deze weer aan de praat te krijgen moet de stroom er iig even af.

in reply to:  4 comment:5 by rick, 10 years ago

Replying to henkjan:

Ook de nanostations liggen eruit, ze zijn niet meer te pingen.
Volgens de nanostations bij de aangrenzende nodes is er wel een verbinding, dus de stroom zit nog wel op de node. Om deze weer aan de praat te krijgen moet de stroom er iig even af.

De routering of DeClerq is uitgezet, waardoor het verkeer van de NanoStations ook niet meer routeert. Als je direct op een node ernaast probeert in te loggen op het IP van de link lukt het wel.

comment:6 by rene, 10 years ago

"Jeroen" van systeembeheer heeft contact met Ziggo gehad. Het volgende ip-adres zou moeten werken.

213.125.162.253

comment:7 by rene, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Internet werkt weer en node is up.

comment:8 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Geen internet???

comment:9 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

node reboot en nu weer wel internet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.