Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#417 closed incident (fixed)

HybridTeyBestuurscentrum ap-station veel trager dan ap-perron van HybridTeyStationSSH

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

Metingen op het perron in Sassenheim van het signaal van HybridTeyStationSSH, die op de McDonalds staat, leveren verrassende en positieve resultaten op: meer dan 5 Mbit/s op 360 meter van de LocoM2.

In Voorhout is de snelheid echter tot nu toe vaak bedroevend, niet boven de 1 Mbit/s op 325 meter van de (grote) M2. Verbinding maken kost soms moeite. Ik heb het volgende gedaan:

  • Distance (Advanced tab) teruggebracht van 1,3 km naar 0,6 km, dezelfde standaardinstelling als in Sassenheim.
  • De firmware ge-update van 5.5.4 naar 5.5.6.

Het gaat nu wel beter, maar het is nog niet zo goed als in Sassenheim, ondanks dat TeyBestuurscentrum over M2's beschikt in plaats van NanoM2's.

Misschien de antenne-richting eens controleren. (Als ik het POE-blokje ga vervangen)
Wie heeft er nog andere tips / ideeën?

Change History (2)

comment:1 by rick, 10 years ago

Keywords: Teylingen added

comment:2 by wouter, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Signaalsterkte op het perron is net voldoende. Het is niet perfect, maar het is werkbaar. Mogelijk in de toekomst een repeater of node dichterbij plaatsen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.