Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#541 closed change (fixed)

Aanpassen config files rdr webcam leeuwenhorst

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Webcam Leeuwenhorst heeft een nieuw ip-adres 172.16.9.237 (was 172.17.76.3). De rdr-rules op een aantal gw's moeten nog aangepast worden.

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Op JorisdeWitte en Rustdam2 veranderd; en nodes geupdate.

Note: See TracTickets for help on using tickets.