Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#502 new change

HybridRustenborch verbeteren

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Oegstgeest

Description

Zoals vermeld in ticket #244 zijn er wat verbeter puntjes mogelijk. Foto's zijn te vinden op:

http://wirelessleiden.nl/album/index.php/Rustenborch/Storing-20-03-2014

Maar de storing kan terugkomen, want de kast staat omgekeerd (op een plank) en er kan daarom van bovenaf water in komen!

In het dak zitten ontluchtingsopeningen. De kabels worden van het dak naar de stookruimte geleid via zo'n opening. Zo kan er bij ongunstige weersomstandigheden rechtstreeks regenwater in de kast komen of er kan regenwater langs een van de kabels in de kast druppelen.

De kabels zijn te kort om de kast op zijn zijkant te leggen en de kast omkeren en aan de wand monteren is geen optie omdat de wand van metaal is.

Een optie zou zijn om de kabels langer te maken en/of de nodekast hoger te plaatsen door het plaatsen van een plank en een paar hoeksteunen tegen te achterwand.

Verder hebben we ons afgevraagd wat het nut van de geplaatste omni is, die ca. 30 cm boven het dak uitsteekt en op de binnenplaats al niet te ontvangen is.

Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk, de omni vervangen voor een NanoM2(Loco) en die de juiste kant op zetten, de omni in de hoge mast hangen (met een BulletM2). De laatste lijkt me het elegantste.

Change History (3)

comment:1 by huub, 10 years ago

Water in de kast zou niet moeten kunnen als de wartels goed aangedraaid zijn.

Kast kan tegen de metalen wand met zelftappende boutjes, dat is natuurlijk wat netter dan een kast op de kant zetten.

comment:2 by rick, 9 years ago

Keywords: Oegstgeest removed
Location: Oestgeest

comment:3 by rick, 9 years ago

Location: OestgeestOegstgeest
Note: See TracTickets for help on using tickets.