Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#503 closed incident (fixed)

Node HybridVictoria.wleiden.net down

Reported by: marc Owned by:
Keywords: victoria Cc:
Location: Generiek

Description

Geeft CRITICAL - Host Unreachable (172.17.140.1) volgens Nagios
Ook niet lekker: HybridVictoria-vr1 en HybridVictoria-vr0

Er is nog een ander ticket voor, #226

Change History (5)

comment:1 by mbreet, 10 years ago

Wat is er mis met victoria? Ticket 500 was voor zelfde verschijnsel...

comment:2 by huub, 10 years ago

Is voedingsstoring (alles uit de lucht, ook de nanostations zijn niet te pingen). Eerder was de voedingsadapter stuk, die is door Rene nog niet zo lang geleden vervangen.
Het recente ticket ging over /var/log/thttpd.log file die te groot was geworden. Dat is dus een ander verhaal.
Dit betekent: bellen (zit de stekker er nog in? kroonsteentje goed?) en mogelijk daarna fietsen met een nieuwe adapter.

comment:3 by rene, 10 years ago

Bij Victoria is het voedingsgedeelte door iemand daar verplaatst en het is nu erg "houtje-touwtje". Alles ligt open en bloot.
Oplossing: voeding en nodekabel in een degelijk kastje monteren.

comment:4 by huub, 10 years ago

Bij Victoria is een ingrijpende verbouwing gaande, het hele pand zit zonder electra. Gaat wel een paar dagen duur zo te zien. Ik verwacht dat de node weer in de lucht komt zodra de electriciteit weer wordt aangezet. Opmerking van Rene begrijp ik niet, wanneer geconstateerd?

comment:5 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

De stroom staat er weer op en de node is weer in de lucht. Zal mogelijk nog wel een paar keer down / up gaan tijdens de renovatie.

Note: See TracTickets for help on using tickets.