Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#501 closed problem (wontfix)

HybridLivingLab - Root Cause Onderzoek

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

HybridLivingLab is een vreemde node en lijkt elke keer problemen te genereren, zoals hardware wat stuk gaat #450 en reboots die niet werken.

Bijna alle apparatuur is reeds een keer vervangen en nagekeken, toch blijft de node niet stabiel functioneren, er zijn een aantal hypotheses de revue gepasseerd echter nog steeds niet perfect.

Hieronder de hypotheses, die verworpen moeten worden:

Aardlus

Beschrijving: De aarde in de 'nul-draad' hebben een potentiaal verschil waardoor apparatuur die niet volledig ontstoord, de apperatuur kan hier niet tegen en gaat vreemd gedragen.

Kapot ALIX bord

Beschrijving: Het ALIX bord kan defect zijn waardoor deze af en toe niet de goede voeding aan componenten door kan geven waardoor deze soms niet functioneren.

RF storing

Beschrijving: Een sterke stoorzender zorgt ervoor dat de elektronica in de war raakt

Change History (2)

comment:1 by huub, 10 years ago

Kapot alix bord kunnen we uitsluiten: is al een keer vervangen (complete kast is vervangen); nieuwe voedingsadapter;
Wat ongewoon is aan deze node: de kabel op vr0 naar het woonhuis bg (oude internetaansluiting). Die zit nog steeds op de switch aangesloten (ik zie 192.168.178.1 :
HybridLivingLab# tcpdump -vvv -i vr0
tcpdump: listening on vr0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
19:50:07.556490 IP (tos 0x0, ttl 4, id 57005, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 330)

192.168.178.1.1901 > 239.255.255.250.1900: [udp sum ok] UDP, length 302

)
Maar waarom zou dat de bootcyclus storen? Na een power cycle blijft het boot proces hangen en moet je reboot typen op de console, vervolgens start het alixbordje normaal op.

Voor zover mij bekend is het systeem niet geaard. Kunststof kast zonder aarde draad. Of hangt de gelijksspanning aan 'aarde'?

comment:2 by huub, 10 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Nu er geen internetverbinding en lokaal netwerk meer draait op vr0 lijken de problemen verdwenen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.