Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#450 closed change (fixed)

Hybridlivinglab.wleiden.net - minipci-kaartje vervangen

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Services dns, http en ssh down volgens nagios op node livinglab

(Hard state)

Change History (6)

comment:1 by huub, 9 years ago

De LL-nano's zijn nog wel te pingen vanaf Haagwijk, AJSoft2 en Roomburgh2, maar node-interfaces geven geen response. Deze node wil nog weleens blijven hangen bij een harde reboot (stroom er af geweest?). Fietsen met een notebook plus serieel kabeltje.

comment:2 by ad, 9 years ago

De interlinks zijn (volgens nagios zo'n 6 uur later) nu ook niet meer te pingen. Is dat een voeding die langzaam in elkaar gezakt is ? Eerst stopt het alix board ermee en daarna de nano's. Meteen maar een nieuwe voeding meenemen als er gefietst wordt.

comment:3 by ad, 9 years ago

Sorry. Ik heb natuurlijk weer niet goed gekeken. Ik ping naar het IP adres van de link op de node zelf en niet naar de nanostation. Toch vreemd dat HybridLivingLab.wleiden.net zo.n 6 uur eerder onbereikbaar is als de interlinks ?

comment:4 by huub, 9 years ago

Summary: Hybridlivinglab.wleiden.net - socket timeoutHybridlivinglab.wleiden.net - minipci-kaartje vervangen
Type: incidentchange

Livinglab is weer in de lucht, maar het minipci-kaartje is stuk (blijft 'stuck beacon' boodschappen sturen). Ik heb het kaartje uitgezet (dus geen accesspoint nu) en het ipadres van wlan0 naar lo0 verhuisd zodat de routering naar LivingLab weer werkt. Kaartje moet vervangen worden.

comment:5 by rick, 9 years ago

Keywords: Leiden added

comment:6 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Met Hans het cm9-kaartje vervangen. Overigens bij spanning af/op weer reboot moeten typen op de seriele console (onduidelijk probleem dat almaar blijft bestaan).

Note: See TracTickets for help on using tickets.