Opened 12 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 6 years ago

#244 closed incident (fixed)

HybridRustenborch vr1 down

Reported by: rene Owned by: rene
Keywords: Oegstgeest Cc:
Location: Generiek

Description

Bij Rustenborch is vr1 down. Ik heb de node vandaag een harde reboot gegeven, maar dat heeft niet geholpen.

Change History (13)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

kan zo 1,2,3 niet het probleem vinden maar denk een configuratie probleem (los van de tijd)

Log:
Jan 1 01:22:02 CNodeRustenborch kernel: vr1: link state changed to DOWN
Jan 1 01:22:05 CNodeRustenborch kernel: vr1: link state changed to UP
Jan 1 01:22:31 CNodeRustenborch kernel: vr1: link state changed to DOWN
Jan 1 01:22:34 CNodeRustenborch kernel: vr1: link state changed to UP

Down en up gaan is de watchdog van de nanostation. Die reboot als hij geen link kan vinden. Als er hardware matig iets kapot is mag de node niet zien dat een link weer up komt. Je kan vanaf lijtweg2 wel bij de nano komen van rusterburg-vr1. Configuratie lijkt te kloppen van zowel nano als node. Mogelijk een factory default van de nano proberen, maar dat is just in case.

Meer onderzoek nodig, maar vervanging is niet men eerste idee.

comment:2 by huub, 12 years ago

Geen ping vanaf Rustenborch naar Lijtweg2.


HybridRustenborch# ifconfig vr1
vr1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=8280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC,LINKSTATE>
ether 00:0d:b9:1d:27:a9
inet 172.16.6.36 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.16.6.39
inet 169.254.84.102 netmask 0xffff0000 broadcast 169.254.255.255
nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active


en


HybridRustenborch# /tools/find-nanostation vr1
tcpdump: listening on vr1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 1500 bytes
16:20:12.362964 CDPv1, ttl: 120s, checksum: 376 (unverified), length 96

Device-ID (0x01), length: 4 bytes: 'il-w'
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.16.6.34 IPv4 (1) 169.254.81.198
Capability (0x04), length: 4 bytes: (0x00000002): Transparent Bridge
Version String (0x05), length: 34 bytes:

XS5.ar2313.v4.0.1.4978.111219.2126

Platform (0x06), length: 3 bytes: 'NS5'
unknown field type (0xff), length: 1 byte:

0x0000: 2e

16:20:40.080044 CDPv1, ttl: 120s, checksum: 376 (unverified), length 96

Device-ID (0x01), length: 4 bytes: 'il-o'
Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.16.6.35 IPv4 (1) 169.254.84.103
Capability (0x04), length: 4 bytes: (0x00000002): Transparent Bridge
Version String (0x05), length: 34 bytes:

XS5.ar2313.v4.0.1.4978.111219.2126

Platform (0x06), length: 3 bytes: 'NS5'
unknown field type (0xff), length: 1 byte:

0x0000: 2e


package wordt geregistreerd door lvrouted:


HybridRustenborch# ls /tmp
.ICE-unix .snap lvrouted.packet-172.16.6.33
.X11-unix lvrouted.log lvrouted.tree-172.16.17.241
.XIM-unix lvrouted.mytree network.status
.font-unix lvrouted.packet-172.16.17.241 ssh-WK7ennb0S9


maar geen ping:


HybridRustenborch# ping 172.16.6.33
PING 172.16.6.33 (172.16.6.33): 56 data bytes
C
--- 172.16.6.33 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

HybridRustenborch# ping 169.254.84.103
PING 169.254.84.103 (169.254.84.103): 56 data bytes
C
--- 169.254.84.103 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss


comment:3 by huub, 12 years ago

correctie: /tmp geeft

HybridRustenborch# ls /tmp
.ICE-unix			.snap				lvrouted.packet-172.16.6.33
.X11-unix			lvrouted.log			lvrouted.tree-172.16.17.241
.XIM-unix			lvrouted.mytree			network.status
.font-unix			lvrouted.packet-172.16.17.241	ssh-WK7ennb0S9

comment:4 by ronald, 12 years ago

Ethernet interface van het nanostation dat aan vr1 van Rustenborch hangt lijkt niet te kunnen ontvangen:

XS5.ar2313.v4.0.1.4978.111219.2126# ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:6D:71:54:67 
     UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:1 dropped:1 overruns:0 frame:1
     TX packets:191 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:12584 (12.2 KiB)
     Interrupt:4 Base address:0x1000

Er gaan wel bitjes van het nanostation naar vr1 van de node, maar niet in omgekeerde richting. UTP-kabel tussen node en nanostation controleren. Is deze goed, dan nanostation vervangen. (Kortom: fietsen).

comment:5 by rene, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Na het opnieuw invetten van de stekkertjes, een reboot, samen met Walter, en configiratiewerk door Huub zijn de problemen opgelost.

comment:6 by huub, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Is kennelijk weer down

comment:7 by marc, 11 years ago

En nu weer of nog steeds?

comment:8 by huub, 11 years ago

Owner: set to rene
Status: reopenedassigned

comment:9 by huub, 10 years ago

Summary: Rustenborch vr1 downHybridRustenborch vr1 down

comment:10 by rick, 10 years ago

Keywords: Leiden added

comment:11 by huub, 10 years ago

Keywords: Oegstgeest added; Leiden removed

comment:12 by rene, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

De storing is dankzij de voortreffelijke inzet van Peter, Walter en met dank voor de ladder (inclusief transport) van Erik, verholpen.
De oorzaak was een gecorrodeerd stekkertje in de kast. Dit stekkertje is vervangen.

Maar de storing kan terugkomen, want de kast staat omgekeerd (op een plank) en er kan daarom van bovenaf water in komen!

In het dak zitten ontluchtingsopeningen. De kabels worden van het dak naar de stookruimte geleid via zo'n opening. Zo kan er bij ongunstige weersomstandigheden rechtstreeks regenwater in de kast komen of er kan regenwater langs een van de kabels in de kast druppelen.

De kabels zijn te kort om de kast op zijn zijkant te leggen en de kast omkeren en aan de wand monteren is geen optie omdat de wand van metaal is.

Verder hebben we ons afgevraagd wat het nut van de geplaatste omni is, die ca. 30 cm boven het dak uitsteekt en op de binnenplaats al niet te ontvangen is.

comment:13 by rick, 6 years ago

Location: Generiek

In 14252/hybrid:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'
Note: See TracTickets for help on using tickets.