Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#395 closed service request (fixed)

Rustenborch Down (flashkaartje vervangen)

Reported by: ad Owned by: rene
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De node was alleen via unigorn nog te bereiken. De link naar lijtweg2 werkte ook niet. De uptime was maar 1 dag. dmesg gaf een klapperende vr1 interface. Ik heb de node gereboot misschien helpt dat weer even ?

Change History (4)

comment:1 by huub, 11 years ago

Owner: set to rene
Status: newassigned
Type: problemservice request

Het probleem met vr1 is geregistreerd in ticket #244. Ik heb die link naar Lijtweg2 uitgezet in afwachting van het noodzakelijke bezoek aan de locatie (en het lastig bereikbare dak).

Op Rustenborch lijkt een probleem met het cf-kaartje. Remedie: kaartje vervangen!

Toelichting:
In dmesg zie ik:
g_vfs_done():ada0s1a[READ(offset=239369728, length=512)]error = 5
g_vfs_done():ada0s1a[READ(offs
stray irq7
et=239497216, length=1024)]error = 5
g_vfs_done():ada0s1a[READ(offset=239369728, length=512)]error = 5
g_vfs_done():ada0s1a[READ(offset=239497216, length=1024)]error = 5
...

filesystem check gaat ook niet lekker:

HybridRustenborch# fsck -y /dev/ada0s1a
/dev/ada0s1a
Last Mounted on /
Root file system
Phase 1 - Check Blocks and Sizes

CANNOT READ BLK: 467760
UNEXPECTED SOFT UPDATE INCONSISTENCY

comment:2 by huub, 11 years ago

Er is een nieuw flashkaartje gebakken, nu nog installeren.

comment:3 by huub, 11 years ago

Summary: Rustenborch DownRustenborch Down (flashkaartje vervangen)

comment:4 by rene, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Nieuw kaartje geïnstalleerd op 03-12-2013 ca. 14.20

Note: See TracTickets for help on using tickets.