Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#394 closed incident (fixed)

Node HybridRick en HybridRick2 down

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Sinds vanochtend.
Vermoedelijk weet Rick hier wel meer van, toch maar een ticket

Change History (2)

comment:1 by rick, 11 years ago

We hadden deze storing al eerder. Het probleem zit bij de usblan-adapter van NodeHaagwijk? (is al ticket voor gemaakt).
Korte termijn werkt een power cycle van de usb-poort:
HybridHaagwijk?# usbconfig -u 1 -a 2 power_off
HybridHaagwijk?# usbconfig -u 1 -a 2 power_on

comment:2 by rick, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.