Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#393 closed incident (wontfix)

HybridRosmolen.wleiden.net - Socket timeout after 10 seconds

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Na eerder ticket (383) voor Node Broekplein was Rosmolen offline.

Broekplein is weer in de lucht; maar HybridRosmolen heeft nog steeds problemen.

Probleem:

  • service HTTP geeft error: CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds

Change History (1)

comment:1 by huub, 11 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Op dit moment geen probleem (meer); was misschien tijdelijk storing in de routering.

Note: See TracTickets for help on using tickets.