Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#392 closed incident (fixed)

NodeVictoria: stroomstoring

Reported by: huub Owned by: rene
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De nano's van Victoria zijn niet te pingen; node 'down'; kennelijk stroomstoring. Fietsen dus.

Change History (6)

comment:1 Changed 7 years ago by mbreet

Node Victoria nog steeds down. Is deze host ook buiten kantoortijden te resetten? (een "auto" reset ipv fietsen)

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Owner: set to rene
Status: newassigned

Tsja dat is een oude beheerderswens, maar nog steeds niet gerealiseerd. Goede idee-en (uitvoerbaar en betaalbaar) welkom. En je moet je afvragen welke problemen je hiermee op kunt lossen. Als er echt iets stuk is, wat meestal het geval is bij een stroomstoring (nl. voedingsadapter stuk of stekker eruit) helpt een 'remote reset' niet. Als de node geen werkende ssh meer heeft vindt er inderdaad een 'auto reset' plaats, nl. reboot.
"Bellen" en/of "Fietsen" staat op het actielijstje.

comment:3 Changed 7 years ago by rene

Na telefonisch contact ging iemand bij Victoria Vastgoed een koude reboot geven. Toen de node na enige nog steeds down bleek te zijn, heb ik teruggebeld. Er was een koude reboot gegeven.

Wanneer er iemand wil gaan kijken wat er aan de hand is, moet er vooraf een afspraak gemaakt worden, want de kamer waar de aansluiting van de node zich bevindt, is niet altijd toegankelijk.

Als het dak beklommen moet worden, moet dat ook vanuit die kamer.

comment:4 Changed 7 years ago by huub

Er zijn daar twee stekkers: een voor de node, een voor de nano die binnen hangt. Zie de foto
http://www.wirelessleiden.nl/album/index.php/Victoria/bouw/Victoria_0493
Als ze de verkeerde stekker in de contactdoos gestopt hebben gaat het niet werken. Ik begrijp dat de voedingen verplaatst zijn naar de kamer ernaast.

comment:5 Changed 7 years ago by rene

Ik zie op de foto twee stekkers.
Volgens mijn telefonische zegsman was er een uit en een in. Hij heeft ze er allebei ingestoken en daarna nog eens voor de zekerheid beide stekkers eruit - erin gedaan.
Ik mag aannemen dat hij in de juiste kamer geweest is, want hij wist van Wireless Leiden af.
Als de stekkers die eruit - erin moeten verplaatst zijn was het wel handig geweest als dat in het ticket stond. Mijn zegsman was ervan overtuigd dat hij met de WL apparatuur bezig was.

comment:6 Changed 7 years ago by rene

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Voeding vervangen. Bij vertrek was de node up. In Nagios staat hij nu nog als down, maar ik kan hem pingen.

Opmerking: De adapter voor de spanningsaansluiting zit niet erg stevig. Spanning zou daardoor weer weg kunnen vallen.
Bij een volgend bezoek indien mogelijk een andere oplossing zoeken.

Note: See TracTickets for help on using tickets.