Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#396 closed service request (fixed)

Beveiligingsupdates beschikbaar, ja!

Reported by: marc Owned by: Marc
Keywords: beveiligingsupdates Cc:
Location: Generiek

Description

Ik ben niet de enige die elke dag zo'n mailtje krijgt:

Er is een beveiligingsupdate voor de Drupal-versie van deze website
beschikbaar. Om de veiligheid van deze server te verzekeren moet u het
systeem direct opwaarderen naar de nieuwste versie.

Er zijn beveiligingsupdates voor één of meerdere modules of templates van
deze website beschikbaar.  Om de veiligheid van de server te verzekeren moet
u deze update(s) direct installeren!

Zie de beschikbare update-pagina voor meer informatie
http://wirelessleiden.nl/admin/reports/updates

Your site is currently configured to send these emails only when security
updates are available. To get notified for any available updates,
http://wirelessleiden.nl/admin/reports/updates/settings.

Misschien betreft het maar een paar vrijwilligers.
Niettemin: kan dit niet uitgezet worden?

Change History (1)

comment:1 by marc, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Weer up2date, weer dank allen voor de headsup.

Groetjes,
/Rick

Note: See TracTickets for help on using tickets.