Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#210 closed incident (worksforme)

named boodschappen Meerburg

Reported by: huub Owned by:
Keywords: named Cc:
Location: Generiek

Description

Op HybridMeerburg draait named, ik zie een groot aantal boodschappen:
May 6 16:00:10 HybridMeerburg named[1855]: DNS format error from 192.168.1.1#53 resolving 92869.rhelper.com/A for client 172.16.3.89#11177: too many questions

De requests komen van ROC1 (interface naar ROC2)

Change History (2)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

Is dat niet gewoon een gebruiker die rare dingen stuurt. Kan me niet voorstellen dat dit van de node zelf komt. named ziet de node bij dns, niet de gebruiker. dns request moet geforward worden.

Richard

comment:2 by huub, 12 years ago

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Nu:
named[1877]: DNS format error from 192.168.1.1#53 resolving local.cloud.mcafee.com/AAAA: too many questions

Note: See TracTickets for help on using tickets.