Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#211 closed incident (fixed)

dubbele IPs worden niet meer gedetecteerd

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: svn Cc:
Location: Generiek

Description

De subversion pre-commit hook lijkt stuk te zijn.

Change History (3)

comment:1 by rick, 12 years ago

Komt door een trap die niet goed afgevangen wordt, kan het fixen, maar moet dan wel eerst even alle huidige errors fixen.

comment:2 by rick, 12 years ago

In 10690:

Fix issues of not checking duplicates IPs.

While here, add feature that commits which mention no-genesis-check force-fully
overrides the config validators errors.

Related-To: beheer#211

comment:3 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.