Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

Last modified 6 years ago

#53 closed incident (fixed)

geen verbinding cope met proxy1

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Hoewel de interface als 'active' wordt vermeld kan ik proxy1 niet pingen vanaf cope.

Change History (3)

comment:1 by huub, 14 years ago

omgekeerd vanaf proxy1 is de verbinding met nodecope en de rest van het netwerk uitstekend. Een traceroute vanaf proxy1 werkt niet, de weg terug lijkt dus het probleem.

comment:2 by richardvm, 14 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Zie mail op vrijwilligers lijst vandaag (1:30pm), cope/proxy1 gebruik ik als test locatie voor iLeiden

Zie mail op 8/19/2010 11:00pm en voorgaande mail,
http://svn.wirelessleiden.nl/svn/projects/proxy/2.0/nanobsd/nanobsd/files/etc/ipfw.sh

ik sta geen icmp toe, dus geen ping/traceroute,etc. Als dit anders moet graag een reply op mijn mail op de techniek lijst.

comment:3 by rick, 6 years ago

Location: Generiek

In 14089/hybrid:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'
Note: See TracTickets for help on using tickets.