Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

Last modified 12 years ago

#180 closed enhancement (invalid)

Hybrid Huub Routing

Reported by: richardvm Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: lvrouted hybridhuub Cc:
Resource needed to fix:

Description

Weet niet of een nodefactory ticket is. Maar HybridHuub is een test node en volgens mij wordt er gespeeld met lvrouted op die node.

HybridHuub is niet bekent in routing op het netwerk. Op de node zelf:

HybridHuub# netstat -rn | grep default
default 172.16.4.121 UGS 0 0 ue0
HybridHuub#

HybridHuub# ls -l /tmp/lvrouted.*
-rw-r--r-- 1 root wheel 531 May 15 21:34 /tmp/lvrouted.log
-rw-r--r-- 1 root wheel 6377 May 16 08:52 /tmp/lvrouted.mytree
-rw-r--r-- 1 root wheel 1612 May 16 08:52 /tmp/lvrouted.packet-172.16.4.121
-rw-r--r-- 1 root wheel 1612 May 16 08:52 /tmp/lvrouted.packet-172.16.4.25
-rw-r--r-- 1 root wheel 1612 May 16 08:52 /tmp/lvrouted.packet-172.16.4.9
-rw-r--r-- 1 root wheel 6753 May 16 08:52 /tmp/lvrouted.tree-172.16.4.121
-rw-r--r-- 1 root wheel 6740 May 16 08:52 /tmp/lvrouted.tree-172.16.4.25
-rw-r--r-- 1 root wheel 6740 May 16 08:52 /tmp/lvrouted.tree-172.16.4.9

Mytree heeft wel een boom in zich
HybridHuub# cat /tmp/lvrouted.mytree | wc -l

396

Change History (4)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

dom, liep te filteren op default dus probleem is minder groot dan ik dacht.

Kan van huub niet bij sunfire

comment:2 by richardvm, 12 years ago

na het rebooten van lvrouted op vosko2 is sunfire weer bereikbaar vanaf huub

comment:3 by richardvm, 12 years ago

Resolution: invalid
Status: newclosed

in reply to:  2 comment:4 by rick, 12 years ago

Replying to richardvm:

na het rebooten van lvrouted op vosko2 is sunfire weer bereikbaar vanaf huub

FYI: komt ook omdat sunfire niet altijd de goede route terug pakt, vanwege het ontbreken van lvrouted aldaar, zie beheer:ticket:208

[rvdzwet@bunty src]$ traceroute sunfire
traceroute to sunfire (172.19.128.68), 30 hops max, 60 byte packets
 1 HybridRick2.vanderzwet.net (192.168.42.108) 0.219 ms 0.136 ms 0.133 ms
 2 2hybridrick2.hybridrick.wleiden.net (172.16.3.66) 0.411 ms 0.311 ms 0.335 ms
 3 2hybridrick.cnodehaagwijk.wleiden.net (172.16.4.145) 2.739 ms 4.463 ms 4.559 ms
 4 2cnodehaagwijk.cnodeajsoft1.wleiden.net (172.16.5.236) 6.487 ms 6.733 ms 5.918 ms
 5 2cnodeajsoft1.cnoderobijn.wleiden.net (172.16.5.228) 7.339 ms 7.552 ms 9.912 ms
 6 2cnoderobijn.cnodeunigor1.wleiden.net (172.16.5.217) 10.074 ms 8.262 ms 9.900 ms
 7 * * *
Note: See TracTickets for help on using tickets.