Opened 12 years ago

Closed 8 years ago

#181 closed defect (fixed)

lvrouted pikt 'nieuwe' default route niet op

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Nadat een gateway down was pikt lvrouted de default route niet (niet altijd?) opnieuw op als de gateway weer up is.
Probleem geconstateerd bij Graficall (default route zou naar WBRotary moeten gaan):

Hoewel hybridwbrotary (172.25.52.1) in de ileiden proxylist staat draait
lvrouted ZONDER dat -z vlaggetje:

CNodeGraficall# ps ax|grep 172.25.52.1

geeft niente.

Na herstart van lvrouted is hij er wel:

CNodeGraficall# ps ax|grep 172.25.52.1
95924  ??  Ss     0:00.89 /usr/local/sbin/lvrouted -u -s s00p3rs3kr3t -m
28 -z
172.16.4.54,172.23.25.66,172.17.0.1,172.17.169.66,172.17.21.1,172.20.140.1,172.17.22.1,172.17.34.1,172.25.52.1,172.17.10.1,172

en gaat de default route naar wbrotary:

CNodeGraficall# traceroute www.nu.nl
traceroute: Warning: www.nu.nl has multiple addresses; using 62.69.179.12
traceroute to www-nu-nl.gl.sanomaservices.nl (62.69.179.12), 64 hops
max, 40 byte packets
 1  2cnodegraficall.hybridwbrotary.wleiden.net (172.16.18.41)  5.354 ms
 4.852 ms  2.689 ms
 2  2cnodegraficall.hybridwbrotary.wleiden.net (172.16.18.41)  5.630 ms
 4.955 ms  4.044 ms

Change History (2)

in reply to:  description comment:1 by rick, 12 years ago

Replying to huub:

Nadat een gateway down was pikt lvrouted de default route niet (niet altijd?) opnieuw op als de gateway weer up is.
Probleem geconstateerd bij Graficall (default route zou naar WBRotary moeten gaan):

Hoewel hybridwbrotary (172.25.52.1) in de ileiden proxylist staat draait
lvrouted ZONDER dat -z vlaggetje:

CNodeGraficall# ps ax|grep 172.25.52.1

geeft niente.

Dat zegt niets, ps heeft een limiteerde lengte als de ip toevallig ergens achterin de argumenten bungelde zie je hem niet, met COLUMNS=300 kan je hem helemaal laten zien:

CNodeGraficall# ps aux | grep lvrouted
root 95924 0.0 1.6 5848 4020 ?? Ss 10:54AM 1:59.75 /usr/local/sbin/lvrouted -u -s s00p3rs3kr3t -m 28 -z 172.16.4.54,172.23.25.
CNodeGraficall# env COLUMNS=300 ps aux | grep lvrouted
root 95924 0.0 1.6 5848 4020 ?? Ss 10:54AM 1:59.75 /usr/local/sbin/lvrouted -u -s s00p3rs3kr3t -m 28 -z 172.16.4.54,172.23.25.66,172.17.0.1,172.17.169.66,172.17.21.1,172.20.140.1,172.17.22.1,172.17.34.1,172.25.52.1,172.17.10.1,172.17.9.1,172.17.14.1

comment:2 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.