Opened 12 years ago

Closed 10 years ago

#165 closed enhancement (invalid)

captive portal

Reported by: richardvm Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Ik zou graag hebben dat de westeindernodes gelijk zijn aan de rest van wireless leiden. Echter wil de locatie geen captive portal op de nodes.

VOorheen zette ik de firewall uit, maar met komst van hybrid kan dit niet zonder verlies van natting, etc.

Ik wil geen firewall regels handmatig aanpassen en een niet genesis setup maken.

Change History (3)

comment:1 by huub, 12 years ago

Laat dat captive portal eerst maar aanstaan (met aangepaste pagina en doorverwijs-url).
Er is namelijk nog wel een niet-technisch probleempje:
In de geintegreerde setup van wleiden.net wordt internetverkeer naar andere gateways geleid als Watertoren niet beschikbaar is. Voor gebruik van die gateways willen we WEL een captive portal met clausules over netjes gedragen, geen aansprakelijkheid en zo.

De setup voor Westeinder zou dus kunnen zijn:

  • geen captive portal dan alleen internetten via Watertoren
  • indien geen internet via Watertoren beschikbaar dan wel een captive portal van WirelessLeiden.

Een andere mogelijkheid is dat 'de locatie' alle aansprakelijkheid op zich neemt en Stichting Wireless Leiden vrijwaart. Daarvoor is dan wel een formele overeenkomst nodig.
Wie is 'de locatie' eigenlijk?

comment:2 by richardvm, 12 years ago

alle westeinder nodes.

Kunnen jullie dit even binnen het bestuur bespreken.

heb geen zin om tussen de voorzitter en de penningmeester in te zitten :-).

comment:3 by huub, 10 years ago

Resolution: invalid
Status: newclosed

ticket is niet meer van toepassing.

Note: See TracTickets for help on using tickets.