Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#147 closed defect (fixed)

nagios checks voor hybrid-cnode

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Zowel bij SOM2 als KWVdeKaag, hybrid-cnode versie 10664, geven een aantal nagios checks 'connection refused by host'
: disk-root, disk-var, inet, inet-ileiden, load, procs, users.

Geen nrpe2 op deze nodes.

Change History (7)

comment:1 by huub, 12 years ago

nrpe2 gefixt door Rick in r10723 | rick | 2012-05-08 19:38:17 +0200 (Tue, 08 May 2012) | 4 lines

Bij de gewone proxies hebben we een SOA check, nu ook nodig op nodes die named draaien?

comment:2 by richardvm, 12 years ago

sunny# ./check_soa hybridhuub
SOA: Error - Serial difference (r:2012050723/l:2012050818)

;-)

Is een werkje van niks, kan geen kwaad denk ik.
+1

comment:3 by richardvm, 12 years ago

btw check_soa werkt niet via nrpe maar via dig op sunny

comment:4 by richardvm, 12 years ago

op alle nodes aangezet. Reden:
indien de authoritive named servers goed zijn ingesteld is alles groen. Indien niet zie je meteen de impact.

En makkelijker in te stellen :-).

comment:5 by rick, 12 years ago

de huidige nrpe2 install is 100MB en neemt perl meer (60MB), dit is een beetje te veel voor het leuke...

comment:6 by rick, 12 years ago

In 10763/hybrid:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:7 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Kost wel 100MB disk space (vanwege die perl dependency), maar dat mag de pret niet drukken. We hadden namelijk nog wel wat over.

Note: See TracTickets for help on using tickets.