Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#144 closed defect (fixed)

jinja2 niet correct geinstaleerd

Reported by: rick Owned by: rick
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

De egg lijkt niet geregistreerd te worden

Change History (6)

comment:1 by rick, 12 years ago

Lijkt iets in het eind-pakket te zitten, nu zoeken hoe dat te fixen is.

comment:2 by rick, 12 years ago

Pakket instalatie gaat niet goed zie /usr/obj/nanobsd.wleiden-hybrid/_.cust.cust_pkg of te herproduceren met

brahm# pkg_add /py27-Jinja2-2.6.tbz 
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/bin/easy_install-2.7", line 8, in <module>
  load_entry_point('setuptools==0.6c11', 'console_scripts', 'easy_install-2.7')()
 File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/setuptools-0.6c11-py2.7.egg/pkg_resources.py", line 318, in load_entry_point
 File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/setuptools-0.6c11-py2.7.egg/pkg_resources.py", line 2221, in load_entry_point
 File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/setuptools-0.6c11-py2.7.egg/pkg_resources.py", line 1954, in load
 File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/setuptools-0.6c11-py2.7.egg/setuptools/command/easy_install.py", line 12, in <module>
 File "/usr/local/lib/python2.7/tempfile.py", line 34, in <module>
  from random import Random as _Random
 File "/usr/local/lib/python2.7/random.py", line 881, in <module>
  _inst = Random()
 File "/usr/local/lib/python2.7/random.py", line 97, in __init__
  self.seed(x)
 File "/usr/local/lib/python2.7/random.py", line 111, in seed
  a = long(_hexlify(_urandom(16)), 16)
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/urandom'
pkg_add: command '/usr/bin/env PYTHONPATH=/usr/local/lib/python2.7/site-packages /usr/local/bin/easy_install-2.7 -q -N -S /usr/local/lib/python2.7/site-packages -d /usr/local/lib/python2.7/site-packages -s /usr/local/bin Jinja2==2.6' failed

In de chroot(8) zijn de /dev devices niet beschikbaar en dat vind easy_install helemaal niet leuk, zal kijken of ik ze tijdens de install beschikbaar kan maken.

comment:3 by rick, 12 years ago

Probleem zit hem in de instalatie van de easy-install egg zelf, nu nog de fix.

brahm# sh -x setuptools-0.6c11-py2.7.egg 
+ basename setuptools-0.6c11-py2.7.egg
+ [ setuptools-0.6c11-py2.7.egg = setuptools-0.6c11-py2.7.egg ]
+ exec python2.7 -c 'import sys, os; sys.path.insert(0, os.path.abspath('\''setuptools-0.6c11-py2.7.egg'\'')); from setuptools.command.easy_install import bootstrap; sys.exit(bootstrap())'
Traceback (most recent call last):
 File "<string>", line 1, in <module>
 File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/setuptools-0.6c11-py2.7.egg/setuptools/command/easy_install.py", line 12, in <module>
 File "/usr/local/lib/python2.7/tempfile.py", line 34, in <module>
  from random import Random as _Random
 File "/usr/local/lib/python2.7/random.py", line 881, in <module>
  _inst = Random()
 File "/usr/local/lib/python2.7/random.py", line 97, in __init__
  self.seed(x)
 File "/usr/local/lib/python2.7/random.py", line 111, in seed
  a = long(_hexlify(_urandom(16)), 16)
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/urandom'

comment:4 by rick, 12 years ago

Vraag opengezet bij de maintainers; http://mail.python.org/pipermail/distutils-sig/2012-May/018538.html denk dat ik in de tussentijd maar de /dev ga mounten in de build en install fase.

comment:5 by rick, 12 years ago

In 10759/hybrid:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:6 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

In 10762/hybrid:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'
Note: See TracTickets for help on using tickets.