Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#124 closed enhancement (wontfix)

ipfw rules voor captive portal interfaces

Reported by: huub Owned by: rick
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Er zijn twee 9.0 nodes met Freebsd 9.0 versie die elk twee interfaces hebben met ap's voor gebruikers.
Op NodeHuub zie ik de firewall rules:
10100 fwd 172.31.255.1,8081 tcp from any to not 172.16.0.0/12 dst-port 80 in via wlan0
10100 fwd 172.31.255.1,8081 tcp from any to not 172.16.0.0/12 dst-port 80 in via sis4
11000 deny ip from any to not 172.16.0.0/12 dst-port 443 in via wlan0
11000 deny ip from any to not 172.16.0.0/12 dst-port 443 in via sis4

Dit blijkt te werken (captive portal verschijnt)

Op KWVdeKaag zie ik:
10100 fwd 172.31.255.1,8081 tcp from any to not 172.16.0.0/12 dst-port 80 in via wlan0,vr2
11000 deny ip from any to not 172.16.0.0/12 dst-port 443 in via wlan0,vr2

Hier wordt bij interface vr2 geen captive portal pagina geproduceerd en kan meteen ge-internet worden.

Beiden nodes draaien
Revision: 10410
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: rick
Last Changed Rev: 10387

Op NodeHuub staat in rc.conf.local
captive_portal_interfaces="wlan0 sis4"

Op NodeKWVdeKaag staat in rc.conf.local
captive_portal_interfaces="wlan0,vr2"

komma niet goed?

Change History (1)

comment:1 by rick, 12 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

klopt comma niet goed. Niet langer relevant, welke de hybrid branch pf gebruikt als firewall.

Note: See TracTickets for help on using tickets.