Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#989 new service request

HybridLeeuwenhorst1 en 2 configuratie klopt niet??

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Noordwijkerhout

Description

Als ik op Leeuwenhorst1 zoek naar een nanostation op vr2 vind ik 172.16.6.186 en 172.16.6.226.
Volgens de wleiden.yaml files van Leeuwenhorst zitten die op vr1 van Leeuwenhorst2 en vr1 van Leeuwenhorst1.

HybridLeeuwenhorst1# /tools/find-nanostation vr2
	Device-ID (0x01), length: 9 bytes: 'NOORDWEST'
	Address (0x02), length: 13 bytes: IPv4 (1) 172.16.6.186

	Device-ID (0x01), length: 12 bytes: 'il-noordoost'
	Address (0x02), length: 13 bytes: IPv4 (1) 172.16.6.226

Op Leeuwenhorst1 vr1 zie ik 172.16.9.154 (zou op vr0 moeten zitten) en 172.16.9.106 (vr0 van StVictor) en 172.16.6.227 (vr1 van StVictor):

HybridLeeuwenhorst1# /tools/find-nanostation vr1
	Device-ID (0x01), length: 5 bytes: 'LH-zw'
	Address (0x02), length: 13 bytes: IPv4 (1) 172.16.9.154

	Device-ID (0x01), length: 9 bytes: '2pastorie'
	Address (0x02), length: 13 bytes: IPv4 (1) 172.16.9.106

Op Leeuwenhorst1 vr0 vind ik:

Device-ID (0x01), length: 8 bytes: '2lwhorst'
Address (0x02), length: 13 bytes: IPv4 (1) 172.16.6.227

Device-ID (0x01), length: 9 bytes: 'NOORDWEST'
Address (0x02), length: 13 bytes: IPv4 (1) 172.16.6.186

Device-ID (0x01), length: 5 bytes: 'LH-zw'
Address (0x02), length: 13 bytes: IPv4 (1) 172.16.9.154

Device-ID (0x01), length: 9 bytes: '2pastorie'
Address (0x02), length: 13 bytes: IPv4 (1) 172.16.9.106

}}}
Kan hier iemand met kennis van de situatie naar kijken?

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Op Leeuwenhorst2:
vr0

	Device-ID (0x01), length: 9 bytes: 'BARTH-APZ'
	Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.4 IPv4 (1) 169.254.20.99

	Device-ID (0x01), length: 4 bytes: 'ZUID'
	Address (0x02), length: 13 bytes: IPv4 (1) 172.16.6.138

	Device-ID (0x01), length: 18 bytes: 'IL-NW-Bartholomeus'
	Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.16.3.99 IPv4 (1) 169.254.85.150
	
	Device-ID (0x01), length: 9 bytes: 'BARTH-APN'
	Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.2 IPv4 (1) 169.254.83.224

	Device-ID (0x01), length: 9 bytes: 'BARTH-APW'
	Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.3 IPv4 (1) 169.254.30.13

	Device-ID (0x01), length: 9 bytes: 'BARTH-APZ'
	Address (0x02), length: 22 bytes: IPv4 (2) 172.17.125.4 IPv4 (1) 169.254.20.99

	Device-ID (0x01), length: 4 bytes: 'ZUID'
	Address (0x02), length: 13 bytes: IPv4 (1) 172.16.6.138
Note: See TracTickets for help on using tickets.