Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#98 closed incident (fixed)

stroomstoring bij SOM

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

beide nodes SOM uit de lucht: waarschijnlijk stroomstoring.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Bij bezoekje de (wat lichte) de 18V/3,5A (dus 63 W) voeding vervangen door een 18V 100W exemplaar. Maar dit was niet het probleem: in een van de nodekasten was een kroonsteentje helemaal verkoold. Mogelijk een slecht contact, dus hoge weerstand, dus warmteontwikkeling. Draadje opnieuw aangesloten op een ander kroonsteentje.

Note: See TracTickets for help on using tickets.