Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#960 closed incident (fixed)

HybridHortus uit routering

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Link naar hortus werkt, maar zit niet in routering. Op Hortus ook probleem met ip-toekenning, in messages zie ik

arp: dc:9f:db:3e:27:34 is using my IP address 172.16.8.4 on vr1!
arp: dc:9f:db:3e:27:34 is using my IP address 172.16.8.4 on vr1!
arp: dc:9f:db:3e:27:34 is using my IP address 172.16.8.4 on vr1!
arp: dc:9f:db:3e:27:34 is using my IP address 172.16.8.4 on vr1!
arp: dc:9f:db:3e:27:34 is using my IP address 172.16.8.4 on vr1!
arp: dc:9f:db:3e:27:34 is using my IP address 172.16.8.4 on vr1!
arp: dc:9f:db:3e:27:34 attempts to modify permanent entry for 172.16.8.4 on vr1
arp: dc:9f:db:3e:22:43 attempts to modify permanent entry for 172.16.8.6 on vr1
arp: dc:9f:db:3e:22:95 attempts to modify permanent entry for 172.16.8.3 on vr1
arp: dc:9f:db:3e:27:87 attempts to modify permanent entry for 172.16.8.5 on vr1
arp: dc:9f:db:3e:27:34 attempts to modify permanent entry for 172.16.8.4 on vr1
arp: dc:9f:db:3e:22:43 attempts to modify permanent entry for 172.16.8.6 on vr1
arp: dc:9f:db:3e:22:95 attempts to modify permanent entry for 172.16.8.3 on vr1
arp: dc:9f:db:3e:27:87 attempts to modify permanent entry for 172.16.8.5 on vr1
arp: dc:9f:db:3e:27:34 attempts to modify permanent entry for 172.16.8.4 on vr1
arp: dc:9f:db:3e:22:43 attempts to modify permanent entry for 172.16.8.6 on vr1

Uptime is 172 dagen, dus eerst maar eens een reboot.

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Internet werkt weer na reboot, routering naar gateway Plantsoen loopt een rondje door de stad en niet rechtstreeks van vosko2 naar vosko3. Probleem met directe link van vosko2-vosko3 (nieuw ticket).

Note: See TracTickets for help on using tickets.