Opened 9 years ago

#959 new service request

updaten proxy lijst in configs

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Rabo1 en Vosko2 hadden internetprobleem: in config van Rabo1 stond vosko4 als internetgateway.
Ik zie ook KW-nodes bij proxies staan. Kortom: tijd om de proxy-configuratie van de nodes te checken en genesis op te schonen.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.