Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#958 new service request

Vraagje (Voorhout)

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Teylingen

Description

Ik woon in Teylingen, Voorhout.
Ik vang wireless internet op in het centrum. Maar dan moet ik via een vage site inloggen met een eachtwoord. Waar ik dan weer geen idee van heb.
Hoe werkt dit? Ik kan er weinig duidelijkheid over vinden op het internet.

Change History (1)

comment:1 by rick, 9 years ago

Oké, Wifi Teylingen, maar hij blijft maar contact proberen te maken heb ik het idee.
Ik krijg dan een inlogpagina, maar volgens mij moest ik dan inloggen.
Ik ga nog even kijken als ik op het dorp ben.
Iig alvast bedankt voor u antwoord.

Note: See TracTickets for help on using tickets.