Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#957 new incident

Storing ???? (Groensteeg)

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Ik gebruik al lang wireless Leiden, Cetim1\2, en Meelfabriek, Wifi leiden 1 en 2.
Maar drie weken geleden kon ik niet meer internetten via Wifi leiden, is er iets veranderd?
Mijn locatie is Groensteeg,

Change History (1)

comment:1 by rick, 9 years ago

Gevraagd of WiFi verbinding Oke is:

Correctie: ik maak wel verbinding, maar ik krijg geen toegang tot internet.
Ik kan wel op dat interne adres binnen komen.

Er gaat dus blijkbaar wat met een uplink fout, echter ik weet nog niet precies waar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.